Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk

De wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk (WBSO) is een regeling die door de Nederlandse overheid is ingesteld om onderzoek en ontwikkeling te bevorderen. De regeling wordt uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO, onderdeel van het ministerie van Economische  Zaken) en is een fiscale maatregel die een deel van de loonkosten voor ontwikkeling compenseert. Indien een aanvraag goedgekeurd wordt, ontvangt u een WBSO verklaring.

Onderzoek en ontwikkeling

De wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk ondersteunt projecten die technisch nieuw zijn voor de aanvrager. De technische kennis en kunde van de aanvrager vormt de maatstaf of een ontwikkeling technisch nieuw is of dat het om routinematige ontwikkeling gaat. Bij speur- en ontwikkelingswerk kan het gaan om de ontwikkeling van (tastbare) producten of productieprocessen enerzijds en programmeerwerk anderzijds.

Bij programmeerwerk is het van belang dat de technisch nieuwe programmatuur daadwerkelijk gerealiseerd wordt. Het (functioneel) beschrijven zonder dat er daadwerkelijk software gerealiseerd wordt, valt niet onder subsidiabele activiteiten. Als er sprake is van een nieuw informatietechnologisch principe, dan is er sprake van technische nieuwe programmatuur.

Ook technisch wetenschappelijk onderzoek kan in aanmerking komen voor de wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk. Het betreft dan verklarend onderzoek op het gebied van fysica, chemie, biotechnologie, productietechnologie en informatie- en communicatietechnologie. Onderzoek dat alleen gegevens verzameld en vervolgens conclusies trekt, beschrijft, observeert, classificeert en/of vertaald valt niet onder technisch wetenschappelijk onderzoek.

Randvoorwaarden van de wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk

De wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk heeft een aantal randvoorwaarden waaraan voldaan moet worden. Deze zijn:

  • Voor het verrichten van de ontwikkelingsactiviteiten is een projectmatige aanpak vereist
  • De activiteiten moeten in de toekomst plaatsvinden (dus niet met terugwerkende kracht aanvragen)
  • De ontwikkelactiviteiten moeten zelf georganiseerd en uitgevoerd worden
  • Indien er binnen een fiscale eenheid personeel uitgeleend wordt, moet iedere onderneming waar het personeel in dienst is zelf een aanvraag voor WBSO indienen
  • De werkzaamheden moeten binnen de Europese Unie (EU) uitgevoerd worden.

Wilt u meer weten over de wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk? Neem contact op met De Breed & Partners.