WBSO vragenbrief van RVO

De RVO kan aanvullende vragen hebben naar aanleiding van een ingediende WBSO aanvraag. Er wordt dan een WBSO vragenbrief verzonden met daarin het verzoek om de vragen per project afzonderlijk te beantwoorden. Voorbeelden van vragen die veel gesteld worden:

  • Wat zijn technische knelpunten die naar voren komen?
  • Hoe gaat u deze oplossen?
  • Van welke methoden en technieken maakt u hierbij gebruik?
  • Kunt u de uren per knelpunt toelichten?

Antwoorden op een WBSO vragenbrief

Het is van belang dat de antwoorden op deze vragen concreet en specifiek zijn. De RVO is anders genoodzaakt de aanvraag alsnog af te wijzen. DB&P spreekt de taal van de overheid, vandaar dat wij de gekozen antwoordrichting kunnen vertalen en gewenste antwoorden kunnen formuleren. Hierbij dient bijvoorbeeld duidelijk de technische verdieping te zijn weergegeven, omdat immers de techniek bij een WBSO aanvraag altijd leidend is.

Tijdsinvestering vragenbrief

De RVO moet uiterlijk binnen drie maanden uitsluitsel geven over de WBSO aanvraag. Dit geldt alleen wanneer u een volledige aanvraag heeft ingediend. De vragenbrief dient vervolgens binnen twee weken beantwoord te worden. Het is mogelijk een verlenging van deze termijn aan te vragen. Het beantwoorden van een vragenbrief kan erg tijdrovend zijn, daarom ondersteunt DB&P bij het volledige vragenbriefproces.

Informatie over de WBSO vragenbrief nog eens rustig nalezen? Download hier de Factsheet. Voor kosteloze ondersteuning bij het beantwoorden van de vragenbrief kunt u contact opnemen met Mark Lipsius van De Breed & Partners via 076-5654321 of lipsius@debreed.nl.