WBSO verklaring

Uw WBSO aanvraag wordt gecontroleerd door adviseurs van de RVO. Indien uw aanvraag beoordeeld is, ontvangt u een WBSO verklaring (beschikking). Hierin staat het bedrag dat u mag verrekenen aan afdrachtvermindering. Een aanvraag kan volledig toegekend, gedeeltelijk toegekend of afgewezen worden.

Inhoud WBSO verklaring

In een WBSO verklaring is het volgende opgenomen:

  • Het aanvraagnummer
  • De naam van de aanvrager (bedrijfsnaam)
  • Het loonheffingsnummer van de aanvrager
  • De datum van de WBSO verklaring
  • De periode waarop de verklaring van toepassing is
  • Het gemiddelde S&O-uurloon
  • Het toegekende, afgewezen of gedeeltelijk toegekende bedrag

Indien u een WBSO verklaring heeft ontvangen, dient u een WBSO administratie bij te houden. U kunt de afhandeling van de aanvraag versnellen, en dus eerder een WBSO verklaring ontvangen door:

  • Direct een complete WBSO aanvraag in te dienen
  • De aanvraag zo volledig mogelijk in te vullen zodat er geen extra vragen komen
  • Burgerservicenummers (BSN’s) voor of tegelijkertijd met de aanvraag door te geven. Dit is nodig voor de berekening van het S&O-uurloon. Voor zelfstandigen is dit niet van belang.