WBSO eindafwikkeling

Heeft u in een voorgaand jaar WBSO subsidie genoten? U dient uiterlijk 31 maart van het jaar daarop het aantal gerealiseerde S&O uren van de mensen die aan de S&O projecten hebben gewerkt, te melden. Als u eventueel kosten en uitgaven hebt gemaakt kunnen deze ook worden doorgeven. Ook als u helemaal geen S&O uren heeft gemaakt moet er een melding worden gedaan. Tip! Geef gelijk de burgerservicenummers (BSN’s) door van uw S&O medewerkers. Voor onze klanten verzorgen wij de volledige WBSO eindafwikkeling bij de RVO. Alle organisaties en zelfstandigen met een S&O verklaring ontvangen in januari een brief van de RVO met informatie over deze eindafwikkeling. Neem contact op met uw consultant om de gegevens door te geven.

Urenmelding voor zelfstandigen

Heeft u in het voorgaande jaar alleen gebruik gemaakt van de WBSO als zelfstandig ondernemer in een VOF of eenmanszaak? Dan moeten de gerealiseerde uren doorgegeven worden wanneer er minder dan 500 uur zijn gemaakt. Bij een realisatie van meer dan 500 uur is er geen melding nodig. Bent u een zelfstandigen mét personeel? Dan dienen de S&O uren van de medewerkers wel gemeld te worden.

WBSO eindafwikkeling: doe de melding op tijd

Een week voordat de RVO een brief verzend, ontvangen klanten van DB&P een reminder. In de brief staat een activeringscode die nodig is om de melding te kunnen doen. Bent u deze brief kwijt? Vraag dan een nieuwe activeringscode aan bij het eLoket met behulp van het RSIN nummer van de onderneming. Als de gerealiseerde uren niet op tijd worden doorgegeven, volgt er een boete vanuit de RVO. Het is dus van belang de WBSO eindafwikkeling tijdig op orde te hebben.

Schuiven met S&O uren, kosten en uitgaven

Binnen de toegekende WBSO verklaring (het tijdvak) is het toegestaan om tussen de toegekende projecten te schuiven met uren. Ook mogen de toegekende uren voor een bepaald project, later in het jaar worden geëffectueerd. Vergeet niet om dit juiste te registeren in uw eigen S&O administratie. Voor goed advies is het raadzaam te overleggen met uw consultant van DB&P.

Geen of minder S&O uren gemaakt?

Bij DB&P werken we op basis van No Cure No Pay, dat wil zeggen: als er uiteindelijk geen subsidie is genoten, ontvangt u van ons een creditnota. Ook als er minder uren zijn gerealiseerd dan aangevraagd en toegekend verrekenen wij dit met een creditnota. Op deze manier is uw voordeel altijd groter dan onze factuur.

Correctieverklaring

Als de WBSO eindafwikkeling is gedaan en u heeft geen of minder S&O uren gemaakt ontvangt u een correctieverklaring van de RVO. Vergeet deze correctieverklaring niet aan ons door te sturen. Het correctiebedrag kunt u zo nodig verrekenen in uw aangifte loonheffingen. U neemt hierbij het correctiebedrag als negatieve S&O afdrachtvermindering op in het aangiftetijdvak waar de correctieverklaring over gaat of in het daaropvolgende tijdvak.