WBSO controlebezoek RVO

Wanneer u gebruik maakt van de WBSO, kan het zijn dat u controle krijgt van de RVO. De RVO controleert steekproefsgewijs of de gestelde voorwaarden worden nageleefd.

Er bestaan 2 type WBSO controlebezoeken

1. Een controle door Team Handhaving
Tijdens deze controle ligt de focus op de cijfers, zoals de gerealiseerde S&O-uren, toegepaste afdrachtsvermindering, burgerservicenummers (BSN’s) van de medewerkers die aan de S&O projecten werken, etc.
2. Een controle door een adviseur/beoordelaar
Tijdens deze controle draait het om de aard en inhoud van de S&O-werkzaamheden, de omvang van het verrichte speur- en ontwikkelingswerk en het vastgesteld S&O-uurloon. De projectadministratie wordt hier beoordeeld.

WBSO projectadministratie

De WBSO projectadminstratie bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Het aantal gerealiseerde S&O-uren per dag, per project en per medewerker. Zorg dat deze administratie klopt met de verlof- en ziekteregistratie
  • De voortgang van de uitgevoerde S&O-werkzaamheden
  • BSN’s van de medewerkers die S&O-werkzaamheden verrichten
  • Alle documenten per project met daarop de datum en de naam van de opsteller. Te denken valt aan vergaderstukken, rapportages, tekeningen, correspondentie, foto’s van prototypes, resultaten van tests, meetverslagen, berekeningen, enz.
  • Brieven en beschikkingen afkomstig van de RVO

Zorg dat deze projectadministratie alle documenten bevat die gerelateerd zijn aan de gemaakte S&O uren waar WBSO subsidie voor is aangevraagd. DB&P is tijdens het controlebezoek aanwezig.