Financieel voordeel WBSO subsidie

We gaan er in dit rekenvoorbeeld van uit dat u als bedrijf in een jaar 2000 uur (2 FTE 60% van de tijd) besteedt aan innovatie. Bij een gemiddeld uurtarief van € 30 komen de subsidiabele kosten dan op € 60.000. Als gevestigde onderneming ontvangt u dan € 19.200 subsidie (32%) in de vorm van een vermindering op de loonbelasting. Als jonge onderneming (< 5 jaar) levert dit zelfs 40% voordeel op. Dat wil zeggen € 24.000 subsidie. Naast loonkosten zijn er ook kosten en investeringen die direct aan S&O-werk te relateren zijn. De kwalificerende kosten mogen toegepast worden in de WBSO-regeling. Als u  € 20.000 aan kosten heeft, is het voordeel € 6.400 (€ 20.000 * 32%). Indien u gebruik maakt van het forfait is dit voordeel zelfs € 6.016 (Over de eerste 1.800 S&O-uren, is het forfait € 10, over de overige uren is het forfait € 4, waarna 32% van toepassing is). Over de eerste € 350.000 aan kosten (loonkosten en overige kosten en investeringen) wordt 32% gerekend (40% voor technostarters), daarna geldt een percentage van 16%. U vermindert met WBSO subsidie eenvoudig de maandelijkse afdracht van loonheffing over de loonkosten.

WBSO subsidie aanvragen wordt steeds belangrijker

De WBSO subsidieregeling is nog interessanter dan voorheen: Sinds 2008 kan met een WBSO beschikking toegang worden verkregen tot de Innovatiebox. Bij gebruikmaking van de Innovatiebox kan de winst die voortkomt uit WBSO projecten afgerekend worden tegen een verlaagd belastingtarief van slechts 5% (i.p.v. 25%). Door het op de juiste manier aanvragen van de WBSO subsidie kan optimaal gebruik worden gemaakt van beide faciliteiten.

Samenwerking met De Breed & Partners

 • Snel inzicht in uw subsidiemogelijkheden middels een quick scan.
 • Uitwerking en indiening van een geoptimaliseerde subsidieaanvraag.
 • Succespercentage van 99%.
 • No cure no pay.
 • Deadlines bewaken en acties tijdig uitvoeren.
 • Actieve begeleiding.
 • Beantwoording van vragen van de subsidieverstrekker.
 • Advisering over uw S&O administratie.
 • Voorbereiding van een eventueel controlebezoek door de subsidieverstrekker.

Komt u in aanmerking voor WBSO subsidie?

De volgende werkzaamheden vallen niet onder de WBSO regeling:

 • Marktonderzoek.
 • Organisatorische, administratieve en commerciële werkzaamheden.
 • Werkzaamheden die buiten de Europese Unie plaatsvinden.
 • Onderhoud van programmatuur.
 • Het geschikt maken van programmatuur voor een ander hardware- of softwareplatform.
 • Integratie van software hoofdzakelijk van derden.
 • Het bouwen of inrichten van apparatuur bestemd voor toepassing in de praktijk.
 • Onderzoek naar de aanwezigheid van delfstoffen.
 • Het verrichten van beleidsstudies en strategische studies.
 • Het opzetten en volgen van cursussen, scholingen, symposia.
 • Analyse en beoordeling van bestaande productieprocessen zonder directe samenhang met S&O.
 • Product vergelijkendonderzoek, indien er geen directe samenhang is met S&O.
 • Verandering van uitsluitend vormgeving of afmetingen van producten en programmatuur.
 • Kwaliteitscontrole anders dan de directe controle van uitgevoerd S&O en kwaliteitsborging.
 • Werkzaamheden met betrekking tot bouwkundige en installatietechnische ontwerpen op basis van bestaande technieken.
 • Voorbereiding en uitvoering van de productie.
 • Het bouwen van een pilot plant op productieschaal dan wel een prototype met een productieve of commerciële betekenis.
 • Werkzaamheden door de S&O-­inhoudingsplichtige of S&O-belastingplichtige verricht ten behoeve van door een ander verricht S&O die op zichzelf niet zijn aan te merken als S&O.
 • Werkzaamheden met betrekking tot in technologische zin niet significante aanpassingen aan of wijzigingen van bestaande producten of processen.
 • Werkzaamheden met betrekking tot het opstellen en aanpassen van recepturen en de samenstelling van een product zonder dat er sprake is van een technisch nieuw werkingsprincipe van het desbetreffende product.

Uiteraard informeren wij u graag of uw werkzaamheden wel in aanmerking komen voor de WBSO regeling. Vul onderstaand formulier in of neem contact met ons op.