WBSO subsidie 2019 aanvragen

De Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO), uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), stimuleert technische innovatie binnen het Nederlandse bedrijfsleven. Onder technische innovatie wordt de technische ontwikkeling van nieuwe producten, productieprocessen of programmatuur verstaan, uitgevoerd binnen uw eigen onderneming. De Breed & Partners is marktleider op het gebied van WBSO ICT subsidieaanvragen.

Wat is WBSO?

 • Fiscale regeling voor R&D werkzaamheden
 • Stimulans van technische innovatie in Nederland
 • Vermindering op de loonafdracht

Komt u in aanmerking voor de wbso?

Voor wie is de WBSO?

WBSO subsidie is bedoeld voor alle Nederlandse ondernemingen die afdrachtsplichtig zijn voor de loonbelasting, maar ook voor zelfstandig ondernemers die afdrachtsplichtig zijn voor de inkomstenbelasting en technisch iets nieuws ontwikkelen. Met de WBSO subsidie kunt u uw maandelijkse loonkosten verlagen. Om hiervoor in aanmerking te komen dient de ontwikkeling technisch nieuw te zijn voor uw onderneming en in eigen huis ontwikkeld te worden.

Download WBSO factsheet

Wat levert de WBSO u op?

Een WBSO verklaring geeft recht op een vermindering van de af te dragen loonbelasting/ premie volksverzekeringen. Het S&O-bedrag is opgebouwd uit S&O-loonkosten en S&O-kosten en uitgaven. Uw WBSO voordeel bedraagt:

 • 32% van het aan projecten toerekenbare S&O-bedrag tot € 350.000 (1e schijf)
 • 16% van het aan projecten toerekenbare S&O-bedrag boven € 350.000 (2e schijf)
 • 40% voor technostarters (onderneming minder dan 5 jaar ingeschreven KvK,  en max. 3 jaar WBSO subsidie verkregen) voor de 1e schijf. Het percentage van de 2e schijf is 16%

U kiest bij de eerste aanvraag in een kalenderjaar of u S&O kosten en uitgaven opvoert, of dat u voor de verhoging van het S&O-uurloon opteert. Voor zelfstandigen (ZZP-ers) geldt een verhoging van de zelfstandigenaftrek. Deze aftrek bedraagt in 2019  € 12.775 en er geldt een extra aftrek voor een technostarter van € 6.391. Om hiervoor in aanmerking te komen dient een zelfstandige ten minste 500 uur te besteden aan subsidiabele werkzaamheden. Bent u benieuwd hoeveel voordeel de WBSO uw bedrijf kan opleveren?

Bereken uw voordeel

WBSO aanvragen in 2019?

De WBSO is een fiscale regeling waarvoor drie keer per jaar een aanvraag ingediend kan worden voor een periode van minimaal 3 maanden en maximaal 12 maanden. Het gehele WBSO traject ziet er als volgt uit:

 • WBSO projecten inventariseren
 • Verzamelen relevante documenten
 • WBSO aanvraag uitwerken en indienen
 • Bijhouden van een S&O administratie
 • Eventuele vragenbrief van RVO.nl beantwoorden
 • Ontvangst WBSO verklaring
 • Het WBSO voordeel verrekenen via de loonbelasting
 • Eventueel bezwaar indienen en een hoorzitting bijwonen
 • Eindafwikkeling verzorgen over het afgelopen subsidie jaar: uren en BSN melding
 • Eventueel begeleiden van controlebezoek RVO.nl
 • Advisering over overige subsidie en financieringskansen voor innovatie

Budget WBSO 2019

Het WBSO budget van 2019 bedraagt € 1.205 miljoen. In 2018 was dit € 1.163 miljoen.

WBSO verrekenen

Wanneer uw WBSO aanvraag (gedeeltelijk) positief wordt beoordeeld, ontvangt u bij de beschikking een S&O verklaring. Nu kunt u uw financiële voordeel berekenen. Er zijn twee opties:

 1. U bent S&O-inhoudingsplichtige en ontvangt S&O-afdrachtvermindering. De afdrachtsvermindering verrekent u in uw aangifte loonheffingen.
 2. U bent S&O-belastingplichtige en ontvangt S&O-aftrek. U mag in dit geval het bedrag claimen bij de aangifte inkomstenbelasting over het jaar waarop uw S&O-verklaring betrekking heeft.

Zelf een WBSO aanvraag indienen?

Uiteraard kunt u de WBSO subsidie ook zelf bij het eLoket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland aanvragen. Uw aanvraag dient dan te voldoen aan de WBSO regels en verwachtingen van RVO, waarbij het gewenste technische niveau als ook de formaliteiten eromheen als lastig ervaren worden. Aangezien wij meer dan 35 jaar ervaring hebben op dit gebied en wij ieder jaar 1500 à 2000 aanvragen indienen nemen wij dit graag voor u uit handen. Binnen één uur geven wij u inzicht in uw WBSO mogelijkheden en bieden wij u een passend subsidieadvies. Het is belangrijk om te weten dat de WBSO niet met terugwerkende kracht aangevraagd kan worden.

Werkwijze DB&P

WBSO subsidie al geregeld?

Vraagt u zelf al WBSO subsidie aan of maakt u hiervoor gebruik van een andere adviseur? Wij bieden de mogelijkheid voor een gratis second-opinion waarin wij duidelijk inventariseren of er nog meer uit de WBSO te halen is. Wij staan u graag te woord voor een vrijblijvend gesprek. Ook met Engelstalige WBSO aanvragen hebben wij veel ervaring.

Neem contact op!

Waarom DB&P?

 • No cure, no pay op het daadwerkelijk genoten voordeel
 • Meer dan 35 jaar ervaring in financiering van innovatie
 • Specialist in ICT en Industriële R&D subsidie projecten
 • Financieel adviseurs met een technische achtergrond
 • 99% succesratio
 • 8,1 klanttevredenheid
 • 1500 à 2000 WBSO aanvragen per jaar

No cure, no Pay

Wij vragen WBSO subsidie aan volgens het no cure, no pay principe. Wanneer de subsidie niet wordt toegekend, dan brengt uw subsidieadviseur geen kosten in rekening.

Meer informatie? WBSO subsidie

Wilt u meer weten over de WBSO subsidie? Download hier de WBSO factsheet of neem contact op met consultant Joost Emke.

Komt u in aanmerking voor WBSO?

In maximaal 7 vragen komt u erachter of u in aanmerking komt voor WBSO