Research & Development Aftrek

RDA subsidie vervalt in 2016

In 2012 heeft de Nederlandse overheid een nieuwe fiscale maatregel geïntroduceerd. De RDA (Research en Development Aftrek) is bedoeld om innovatie door het bedrijfsleven te stimuleren. Bedrijven die investeren in R&D en productontwikkeling kunnen een verhoogde fiscale aftrek (op de inkomstenbelasting of de vennootschapsbelasting) krijgen voor de directe kosten en investeringen die hieraan zijn te relateren. De voorwaarde voor RDA is het bezit van een S&O-verklaring (oftewel het ontvangen van WBSO subsidie). In 2016 is voorgesteld de RDA en de WBSO te integreren om de nadelen van de huidige toepassing van de RDA in de winstbelasting weg te nemen.

Extra aftrek

De geïntegreerde regeling en een beschikking geven in 2016 recht op een extra aftrek op de grondslag voor de vennootschapsbelasting op de goedgekeurde uitgaven en investeringen. Bedrijven die minder dan 1.800 S&O uren maken krijgen de keuze om al dan niet van een forfait in de S&O afdrachtsvermindering gebruik te maken. Het forfait bedraagt € 10 per S&O uur voor de eerste 1.800 uren en € 4 per S&O uur voor zover deze de 1.800 S&O uren per kalenderjaar overschrijden.

Voorbeelden van investeringen en kosten die kwalificeren zijn: de aanschaf van materialen, machines of componenten en kosten van uitbestede werkzaamheden zoals het laten bouwen van een prototype.

Meer weten over deze regeling? Neem dan contact op met De Breed & Partners.