Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Vamil

MIA en Vamil zijn twee verschillende regelingen die een gemeenschappelijk doel beogen: het stimuleren van investeringen in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen of ervoor zorgen dat innovatieve milieuvriendelijke producten sneller op de markt gebracht kunnen worden.

Belastingvoordeel

Door gebruik te maken van de Milieu-investeringsaftrek kan maximaal 36% van de kosten van een milieuvriendelijke investering extra worden afgetrokken van de winst. Het percentage van de aftrek is afhankelijk van de milieueffecten en gangbaarheid van het bedrijfsmiddel. In de praktijk blijkt dat een belastingvoordeel van ongeveer 13,5% van het geïnvesteerde bedrag realistisch is. Met de Vamil kan 75% van de investeringskosten op een willekeurig moment worden afgeschreven. Door sneller afschrijven vermindert de fiscale winst en betalen bedrijven minder belasting in dat jaar.

MIA of Vamil subsidie aanvragen

Om in aanmerking te komen voor de MIA of Vamil dienen de investeringen op de Milieulijst 2018 te staan.

  • De investering dient minimaal € 2.500 per bedrijfsmiddel te zijn
  • De investering moet betrekking hebben op aanschaf- en voortbrengingskosten
  • Een aanvraag kan alleen worden ingediend binnen drie maanden nadat de investering is gedaan
  • MIA mag niet worden gecombineerd met EIA voor hetzelfde investeringsbedrag

Meer weten over MIA en Vamil?

Neem dan contact op met Joris van Eil, consultant bij De Breed & Partners of bekijk hier de Factsheet MIA en Vamil.