MIA en Vamil

Denkt u eraan te investeren in milieuvriendelijke middelen? De Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) zijn twee verschillende fiscale regelingen, met gemeenschappelijke doelen: het stimuleren van investeringen in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen en het sneller op de markt brengen van innovatieve milieuvriendelijke producten.

Wat houden de fiscale regelingen precies in?

Door gebruik te maken van de Milieu-investeringsaftrek kan maximaal 36% van de kosten van een milieuvriendelijke investering extra worden afgetrokken van de winst. Het percentage van de aftrek is afhankelijk van de milieueffecten en gangbaarheid van het bedrijfsmiddel. In de praktijk blijkt dat een belastingvoordeel van ongeveer 13,5% van het geïnvesteerde bedrag realistisch is. Bij Vamil kunt u in een willekeurig jaar een willekeurig percentage versneld afschrijven. Voor afschrijving komen aanschafkosten, voortbrengkosten en aanpassingskosten in aanmerking. Door dit snelle afschrijven vermindert de fiscale winst, waardoor bedrijven minder belasting in dat jaar betalen. Met de Vamil kan maximaal 75% van de investeringskosten op een willekeurig moment worden afgeschreven.

Download MIA en Vamil factsheet

Voor wie zijn MIA en Vamil?

De fiscale regeling is toepasbaar voor bedrijven die in milieuvriendelijke middelen willen investeren en op de markt willen brengen. Afhankelijk van de situatie kunnen de regelingen zowel gezamenlijk als afzonderlijk van elkaar worden aangevraagd.

Hoeveel is het fiscale voordeel?

Het budget voor MIA bedraagt voor 2019 € 114 miljoen. Er kan maximaal 36% van de kosten van een milieuvriendelijke investering extra worden afgetrokken van de winst. Voor Vamil is in 2019 € 25 miljoen beschikbaar. Bij deze regeling kan maximaal 75% van de investeringskosten worden afgeschreven van de winst.

Wat zijn de voorwaarden?

Om in aanmerking te komen voor de MIA of Vamil dienen de investeringen op de Milieulijst 2019 te staan. Daarnaast moeten de investeringen aan de volgende voorwaarden te voldoen:

  • De investering dient minimaal € 2.500 per bedrijfsmiddel te zijn
  • De investering moet betrekking hebben op aanschaf- en voortbrengingskosten
  • Een aanvraag kan alleen worden ingediend binnen drie maanden nadat de investering is gedaan
  • MIA mag niet worden gecombineerd met EIA voor hetzelfde investeringsbedrag

Wanneer is de deadline?

Als u een milieuvriendelijke techniek ontwikkelt die nog niet op de Milieulijst 2019 staat, dan kunt u een voorstel indienen voor 1 september 2019. Voor investeringen die binnen de MIA en Vamil regeling vallen, kunt u binnen 3 maanden na de investering een aanvraag doen totdat het budget is uitgeput.

Voorbeeld

Stel, bedrijf X koopt een apparaat. Het apparaat staat op de Milieulijst 2019. Direct daarna doet het bedrijf een aanvraag voor de fiscale regeling Vamil. Het bedrijf kan in het investeringsjaar 75% van het totale aanschafbedrag van € 50.000 (€ 37.500), in één keer aftrekken van de winst. Hierdoor betaalt bedrijf X aanzienlijk minder belasting over dat jaar.

Jan Egberts | duurzaam ondernemenMeer informatie?

Wilt u meer informatie over MIA of Vamil of wilt u een aanvraag doen? Neem dan vrijblijvend contact op met consultant Jan Egberts. Hij bekijkt graag de financieringsmogelijkheden met u.