Welkom bij de Innovatiebox test

De innovatiebox is een fiscale regeling waarmee het voor innovatieve bedrijven mogelijk is jaarlijks een aanzienlijke belastingbesparing te realiseren. U kunt het vergelijken met de boxen van de inkomstenbelasting. Normaal wordt winst uit onderneming belast tegen percentages van 20% tot 25%. Het deel van de winst dat is toe te rekenen aan innovaties kan echter worden vrijgesteld van deze hoge belasting. Over winst in de innovatiebox betaalt u slechts 5% belasting. Dit betekent een belastingbesparing tot 80%!

Hoe werkt de test

Aan de hand van maximaal 4 vragen wordt duidelijk of uw organisatie aan de basisvoorwaarden voldoet om gebruik te maken van de innovatiebox en kunnen we u aan de hand van de ingevulde antwoorden gericht helpen. Wij verzoeken u aan het einde van deze test uw gegevens achter te laten. Uiteraard worden uw gegevens vertrouwelijk behandeld en niet doorgegeven aan derden.

1 Innovatiebox test
2 Rond de innovatiebox test af
Rond de innovatiebox test af
3 Uw Innovatiebox test resultaten

U heeft de test volledig doorlopen.