Innovatiebox test

De innovatiebox is een fiscale regeling waarmee u een aanzienlijke belastingbesparing kunt realiseren.

U kunt het vergelijken met de boxen van de inkomstenbelasting. Normaal wordt winst uit een onderneming belast tegen percentages van 20% tot 25%. Het deel van de winst dat is toe te rekenen aan innovaties kan echter worden vrijgesteld van deze hoge belasting. Over de winst in de innovatiebox betaalt u slechts 7% belasting. Dit betekent een belastingbesparing tot 80%!

Hoe werkt de test?

Ontdek aan de hand van maximaal 4 vragen of uw organisatie aan de basisvoorwaarden van de innovatiebox voldoet. Aan de hand van de ingevulde antwoorden kunnen wij u passend advies bieden. Wij willen u vragen om aan het einde van deze test uw gegevens achter te laten. Deze worden uiteraard vertrouwelijk behandeld en niet doorgegeven aan derden.

1 Innovatiebox test
2 Rond de innovatiebox test af
Rond de innovatiebox test af
3 Uw Innovatiebox test resultaten

U heeft de test volledig doorlopen.