Innovatiebox 2018

U investeert in technologie? Ontdek belastingvoordeel voor innovatieve ondernemingen!

De Innovatiebox is een fiscale regeling ter bevordering van innovatieve activiteiten in Nederland. De WBSO en de Innovatiebox worden door de overheid ter beschikking gesteld om speur- en ontwikkelingswerk (R&D) extra aantrekkelijk te maken. Wanneer deze faciliteiten goed worden benut, biedt dat ondernemingen de volgende voordelen:

  • Verhoging rendement op R&D investeringen door lagere belastingdruk.
  • Beperking kosten voor R&D, zodat er meer geïnvesteerd kan worden en het R&D proces kan worden versneld.
  • Waardevermeerdering van de organisatie.
Doe de innovatiebox test

Innovatiebox, WBSO en belastingvoordeel

Winsten die voor de Innovatiebox kwalificeren, worden belast tegen een laag vennootschapsbelastingtarief van 5% in plaats van de gebruikelijke 20 of 25%. Vereist voor deze regeling is een WBSO beschikking wel of niet tezamen met een verkregen patent/octrooi of kwekersrecht. Of er wel of geen patent vereist is, is afhankelijk van de omzetgrootte van de organisatie.

  • Voor ‘kleine’ belastingplichtige (minder dan € 50 miljoen netto groepsomzet per jaar en een netto omzet uit innovatieve activa van minder dan € 7.5 miljoen per jaar) geeft een WBSO beschikking toegang tot de Innovatiebox.
  • Voor ‘grote’ belastingplichtige is er naast een WBSO beschikking tevens een patent (of een vergelijkbaar recht) vereist.
  • Een uitzondering is ook gemaakt voor ICT bedrijven. Hiervoor is een patent niet noodzakelijk.

Indien de Innovatiebox kan worden toegepast, wordt met de Belastingdienst een vaststellingsovereenkomst gesloten waarin de vereisten voor toepassing en de gevolgen van de toepassing voor een aantal jaren worden vastgelegd. Toepassing van de Innovatiebox kan ertoe leiden dat de effectieve vennootschapsbelastingdruk niet 25% maar gemiddeld genomen slechts ca. 16% bedraagt.

Forfaitaire Innovatiebox

Om het MKB meer te laten profiteren van de Innovatiebox is er op 1 januari 2013 de forfaitaire Innovatiebox ingevoerd. Deze forfaitaire methode is in het leven geroepen voor bedrijven waarvan de voordelen niet opwegen tegen de administratieve lasten van het bepalen van de toerekenbare voordelen. Deze maatregel maakt het mogelijk om maximaal 25% van de winst als forfaitair op te geven. Er hoeft dan niet bepaald te worden in welke mate de innovatie aan de winst heeft bijgedragen. De maximale winst die in aanmerking komt bedraagt €100.000,-. Dit betekent dat maximaal €25.000,- tegen 5% Vpb belast wordt in plaats van de gebruikelijke 20% of 25%. Voor dezelfde innovatie mag maximaal 3 jaar gebruik worden gemaakt van de forfaitaire innovatiebox.

Baker & McKenzie en De Breed & Partners bieden een geïntegreerde aanpak

Voor een goede toepassing van de WBSO en de Innovatiebox is een combinatie van technische kennis en fiscaal juridische kennis noodzakelijk. Baker & McKenzie en De Breed & Partners zijn een strategische samenwerking aangegaan op het gebied van deze fiscale regelingen. Dankzij deze samenwerking is kennis en ervaring gebundeld en kunnen wij u een geïntegreerd advies geven over de toepassingen van de WBSO en de Innovatiebox.

Wilt u meer weten over de Innovatiebox? Doe hier de Innovatiebox test, download hier de Factsheet of neem contact op met Arno van Klinken van De Breed & Partners.