Innovatiebox 2018

Investeert u in technologie of ontwikkelt u innovatieve producten? De Innovatiebox is een fiscale regeling ter bevordering van innovatieve activiteiten binnen Nederland. Met de Innovatiebox kan een lager belastingtarief worden gehanteerd op winsten uit WBSO-projecten en octrooien.

Welke voorwaarden biedt de Innovatiebox? Wanneer de faciliteiten goed worden benut, biedt dat ondernemingen de volgende voordelen:

 • Verhoging rendement op R&D investeringen door lagere belastingdruk
 • Beperking kosten voor R&D, zodat er meer geïnvesteerd kan worden en het R&D proces kan worden versneld
 • Waardevermeerdering van de organisatie
Doe de innovatiebox test

Wie kan er gebruikmaken van de Innovatiebox?

Ieder bedrijf dat kan aantonen voldoende te innoveren, komt in aanmerking voor belastingverlaging door de Innovatiebox. Hierbij kan het gaan om Research & Development (R&D) of verbetering van bestaande producten of processen. Het is belangrijk dat er eerst goed wordt gekeken naar het financiële voordeel dat het oplevert, voordat u de Innovatiebox toepast.

Hoeveel is het fiscale voordeel?

De Innovatiebox is een speciale tariefbox binnen de vennootschapbelasting. Winsten die voor de Innovatiebox kwalificeren, worden belast tegen een laag vennootschapsbelastingtarief van 5% in plaats van de gebruikelijke 20 of 25%. De Innovatiebox kan ertoe leiden dat de effectieve vennootschapsbelastingdruk niet 25% maar gemiddeld genomen slechts ca. 16% bedraagt.

Forfaitaire Innovatiebox

Om het MKB meer te laten profiteren van de Innovatiebox is er de forfaitaire Innovatiebox ingevoerd. Deze forfaitaire methode is in het leven geroepen voor bedrijven waarbij de voordelen niet opwegen tegen de administratieve lasten van het bepalen van de toerekenbare voordelen. Deze maatregel maakt het mogelijk om maximaal 25% van de winst als forfaitair op te geven. Er hoeft dan niet bepaald te worden in welke mate de innovatie aan de winst heeft bijgedragen. De maximale winst die in aanmerking komt bedraagt €100.000. Dit betekent dat maximaal €25.000 tegen 5% Vpb belast wordt in plaats van de gebruikelijke 20% of 25%. Voor dezelfde innovatie mag maximaal 3 jaar gebruik worden gemaakt van de forfaitaire Innovatiebox.

Wat zijn de voorwaarden?

 • Een WBSO beschikking
 • Afhankelijk van de omzetgrootte of branche is een octrooi wel of niet verplicht:
  Verplicht: bij de ‘kleine’ belastingplichtige (minder dan € 50 miljoen netto groepsomzet per jaar en een netto omzet uit innovatieve activa van minder dan € 7.5 miljoen per jaar) geeft enkel een WBSO beschikking al toegang tot de Innovatiebox.
  Niet verplicht: voor een ICT bedrijf is een octrooi niet verplicht.
  Verplicht: voor ‘grote’ belastingplichtige is er naast een WBSO beschikking tevens een patent (of een vergelijkbaar recht) vereist.
 • Een vrijstellingsovereenkomst, opgesteld in samenwerking met de belastingdiens

Baker & McKenzie en De Breed & Partners bieden een geïntegreerde aanpak

Voor een goede toepassing van de WBSO en de Innovatiebox is een combinatie van technische kennis en fiscaal juridische kennis noodzakelijk. Baker & McKenzie en De Breed & Partners zijn een strategische samenwerking aangegaan op het gebied van deze fiscale regelingen. Dankzij deze samenwerking is kennis en ervaring gebundeld en kunnen wij u een geïntegreerd advies geven over de toepassingen van de WBSO en de Innovatiebox.

Komt u in aanmerking?

Wilt u meer weten over de Innovatiebox? Doe de Innovatiebox test, download hier de Factsheet of neem contact op met Arno van Klinken van De Breed & Partners.