Innovatiebox 2018 / 2019

Maakt u winst met innovatieve werkzaamheden? Dan komt u wellicht in aanmerking voor de innovatiebox. De innovatiebox verlaagt de vennootschapsbelasting voor winsten uit innovatieve activiteiten. Deze winsten worden niet tegen 25, maar tegen maximaal 7% vennootschapsbelastingtarief belast.

Wanneer de faciliteiten goed worden benut, biedt de innovatiebox de volgende voordelen aan een onderneming:

 • Verhoging rendement op R&D investeringen door lagere belastingdruk
 • Beperking kosten voor R&D, zodat er meer geïnvesteerd kan worden en het R&D proces kan worden versneld
 • Waardevermeerdering van de organisatie
Doe de innovatiebox test

Hoe werkt de innovatiebox in het kort


Bekijk de hele afbeelding om alle stappen te zien. Of ontdek of u in aanmerking komt via onze test.

Wie kan er gebruikmaken van de innovatiebox?

Ieder bedrijf dat kan aantonen voldoende te investeren in innovatie, komt in aanmerking voor belastingverlaging door de innovatiebox. Hierbij kan het gaan om Research & Development (R&D) of verbetering van bestaande producten of processen. Het is belangrijk dat er eerst goed wordt gekeken naar het financiële voordeel dat het oplevert, voordat u de innovatiebox toepast.

Wat zijn de voorwaarden?

 • Een WBSO beschikking, afgegeven door het RVO
 • Afhankelijk van de omzetgrootte of branche is een octrooi wel of niet verplicht:
  Verplicht: bij de ‘kleine’ belastingplichtige (minder dan € 50 miljoen netto groepsomzet per jaar en een netto omzet uit innovatieve activa van minder dan € 7.5 miljoen per jaar) geeft enkel een WBSO beschikking al toegang tot de innovatiebox.
  Niet verplicht: voor een ICT bedrijf is een octrooi niet verplicht (maar het is wel mogelijk om octrooi aan te vragen voor ICT!).
  Verplicht: voor ‘grote’ belastingplichtige is er naast een WBSO beschikking tevens een patent (of een vergelijkbaar recht) vereist.
 • Een vrijstellingsovereenkomst, opgesteld in samenwerking met de belastingdienst

Hoeveel is het fiscale voordeel?

De innovatiebox is een speciale tariefbox binnen de vennootschapbelasting. Winsten die voor de innovatiebox kwalificeren, worden belast tegen een laag vennootschapsbelastingtarief van 7% in plaats van de gebruikelijke 20 of 25%. De innovatiebox kan ertoe leiden dat de effectieve vennootschapsbelastingdruk niet 25% maar gemiddeld genomen slechts ca. 16% bedraagt. In 2019 is er in totaal € 1.562 miljoen beschikbaar.

Forfaitaire Innovatiebox

Om het MKB meer te laten profiteren van de innovatiebox is er de forfaitaire innovatiebox ingevoerd. Deze forfaitaire methode is in het leven geroepen voor bedrijven waarbij de voordelen niet opwegen tegen de administratieve lasten van het bepalen van de toerekenbare voordelen. Deze maatregel maakt het mogelijk om maximaal 25% van de winst als forfaitair op te geven. Er hoeft dan niet bepaald te worden in welke mate de innovatie aan de winst heeft bijgedragen. De maximale winst die in aanmerking komt bedraagt € 100.000. Dit betekent dat maximaal € 25.000 tegen 7% Vpb belast wordt in plaats van de gebruikelijke 20% of 25%. Voor dezelfde innovatie mag maximaal 3 jaar gebruik worden gemaakt van de forfaitaire innovatiebox.

Rekenvoorbeeld

Het boekjaar 2018 van uw onderneming loopt gelijk met het kalenderjaar 2018.
De kwalificerende voordelen bedragen in totaal € 2.000.000.

Het bedrag waarover u de vennootschapsbelasting berekent =
(7 / 25) x 2.000.000 = € 560.000

Tot en met € 200.000 is het vennootschapsbelastingtarief: 20%.
Vanaf € 200.000 is het vennootschapsbelastingtarief: 25%.

In dit voorbeeld bedraagt de vennootschapsbelasting die u moet betalen € 130.000.

Baker & McKenzie en DB&P bieden een geïntegreerde aanpak

Voor een goede toepassing van de WBSO en de innovatiebox is een combinatie van technische kennis en fiscaal juridische kennis noodzakelijk. Baker & McKenzie en DB&P zijn een strategische samenwerking aangegaan op het gebied van deze fiscale regelingen. Dankzij deze samenwerking is kennis en ervaring gebundeld en kunnen wij u een geïntegreerd advies geven over de toepassingen van de WBSO en de innovatiebox.

Innovatiebox 2016 en 2017

Op 1 januari 2017 is de nieuwe innovatiebox ingevoerd. Deze is van toepassing op immateriële activa die na 30 juni 2016 zijn voortgebracht. De oude innovatiebox geldt voor immateriële activa die uiterlijk in het boekjaar waarin 30 juni 2016 valt, in de innovatiebox zaten.

Komt u in aanmerking?

Wilt u meer weten over de innovatiebox of bent u benieuwd of uw bedrijf in aanmerking komt? Doe de gratis innovatiebox test, download hier vrijblijvend de factsheet. In deze factsheet vindt u alle informatie overzichtelijk op een rij.