Energie Investeringsaftrek (EIA)

De Energie Investeringsaftrek (EIA) is bedoeld om energiebesparing en de inzet van duurzame energie door ondernemingen te stimuleren middels een extra belastingaftrek. Het gaat om een aftrek ter hoogte van 55,5% van het geïnvesteerde bedrag. Energie Investeringsaftrek heeft geen invloed op de afschrijving. De vermindering kan ook worden toegepast in geval van lease.

Energielijst

Subsidiabel binnen EIA zijn niet eerder gebruikte bedrijfsmiddelen die voldoen aan de voorwaarden zoals opgenomen in de Energielijst. Ook energieadviezen die verband houden met de investering mogen worden meegenomen.

Energie investeringsaftrek aanvragen

Aanvragen voor Energie Investeringsaftrek kunnen middels een aanvraagformulier het gehele jaar worden ingediend binnen drie maanden nadat verplichtingen zijn aangegaan. In 2017 is er voor de EIA 166 miljoen budget vrijgemaakt.
Meer weten over de Energie Investeringsaftrek? Neem dan contact op met Joris van Eil van De Breed & Partners of bekijk hier de Factsheet EIA.