Vroegefasefinanciering (VFF)

De regeling Vroegefasefinanciering (VFF) ondersteunt innovatieve ondernemers bij het succesvol in de markt zetten van hun bedrijf. Het betreft een geldlening hoofdzakelijk verstrekt voor een vernieuwingsfase traject. Deze dient beschreven te worden in een vernieuwingsfase plan. In dit plan wordt uiteengezet op welke wijze en binnen welke termijn de mkb-ondernemer door experimentele ontwikkeling komt tot de ontwikkeling of de verdere ontwikkeling van een product, proces of dienst op basis waarvan de toekomstige investeerder definitief kan besluiten tot financiering van het vervolgtraject.

In 2018 bedraagt het totale budget voor de vroegefasefinanciering  € 8 miljoen, verdeeld over de verschillende doelgroepen. Voor academische, HBO- en TO2-starters is er een budget van € 2,77 miljoen beschikbaar.

Wie kan Vroegefasefinanciering (VFF) aanvragen?

  • Een innovatieve MKB ondernemer: 35% tot 45% van de voorziene kosten voor het vroegefase traject met een ondergrens van € 50.000 en een maximum van € 157.500.
  • Een innovatieve starter: het totaal van de voorziene kosten voor het vroegefase traject met een ondergrens van € 50.000 en een maximum van € 350.000.
  • Een academisch innovatieve starter: financiering voor haalbaarheidsstudie voor commerciële toepassing van innovatieve kennis en de start van bedrijvigheid op basis van kennisinnovaties uit kennisinstellingen. Tevens is een risicodragende lening mogelijk van minimaal € 50.000 tot maximaal € 350.000.

Meer weten over de Vroegefasefinanciering (VFF)? Neem direct contact op met De Breed & Partners en vraag naar Robert Helmer of bekijk hier de Factsheet.