Vroegefasefinanciering (VFF)

Om te voorkomen dat waardevolle ideeën voor nieuwe producten of diensten in de ontwikkelingsfase stranden en de markt nooit bereiken is de Vroegefasefinanciering (VFF) in het leven geroepen.

Deze regeling ondersteunt innovatieve ondernemers bij het succesvol in de markt zetten van hun bedrijf. Het gaat om een geldlening die hoofdzakelijk verstrekt wordt voor een vernieuwingsfasetraject. Dit dient omschreven te worden in een vernieuwingsfaseplan. In dit plan wordt uiteengezet via welke stappen en binnen welke termijnen de mkb-ondernemer middels experimentele ontwikkeling komt tot een vernieuwend product, proces, of dienst. Op basis hiervan moet de toekomstige investeerder definitief kunnen besluiten tot financiering.

Download VFF factsheet

Voor wie is de Vroegefasefinanciering?

Deze regeling is bestemd voor mkb-ondernemers, innovatieve starters, academische innovatieve starters, hbo-innovatieve starters en TO2-innovatieve starters.

Hoeveel bedraagt de subsidie?

In 2019 bedraagt het totale budget voor de Vroegefasefinanciering € 8 miljoen.

  • Een innovatieve MKB ondernemer ontvangt 35% tot 45% van de voorziene kosten voor het vroegefasetraject met een ondergrens van € 50.000 en een maximum van € 157.500.
  • Een innovatieve starter ontvangt het totaal van de voorziene kosten voor het vroegefasetraject met een ondergrens van € 50.000 en een maximum van € 350.000.
  • Een academisch innovatieve starter ontvangt financiering voor een haalbaarheidsstudie voor commerciële toepassing van innovatieve kennis en de start van bedrijvigheid op basis van kennisinnovaties uit kennisinstellingen. Tevens is een risicodragende lening mogelijk van minimaal € 50.000 tot maximaal € 250.000

Wat zijn de voorwaarden?

  • U stelt een businessplan op waaruit blijkt dat u substantieel gaat groeien
  • U stelt een vernieuwings- of vroegefaseplan op gericht is op de voorwaardelijke eisen van de investeerder
  • U heeft een intentieverklaring van een toekomstige investeerder die het vervolg van uw traject gaat financieren. Deze verklaring gaat om minstens hetzelfde bedrag als u van de overheid krijgt.

Wanneer is de deadline?

Een aanvraag indienen kan van 1 januari tot en met 31 december 2019 17:00 uur.

VroegefasefinancieringMeer informatie?

Wilt u meer weten over de Vroegefasefinanciering of wilt u een aanvraag indienen? Neem vrijblijvend contact op met consultant Robert Helmer of download hier gratis de factsheet waarin wij de belangrijke informatie voor u op een rijtje hebben gezet.