Innovatiekrediet

Het Innovatiekrediet is bestemd voor bedrijven ter financiering van ontwikkelingsprojecten. Het is een risicodragend krediet waar rente over wordt berekend. De hoogte van deze rente is afhankelijk van het risicoprofiel en bedraagt tussen de 4% en 7%. De projecten moeten producten, processen of diensten voortbrengen die in technologisch opzicht nieuw zijn voor Nederland en die commercieel gezien een goed toekomstperspectief bieden. Met het Innovatiekrediet kan maximaal 35% (voor MKB-bedrijven) of 25% (voor niet MKB-bedrijven) van de totale ontwikkelingskosten van een project worden gefinancierd tot een maximum van 10 miljoen euro.

Innovatiekrediet voor wie?

Alleen projecten die in technologisch opzicht vernieuwend zijn in Nederland, komen in aanmerking voor het innovatiekrediet. Dit betekent dat de technische uitdaging evenals een plan van aanpak geformuleerd moet zijn. De projectkosten bedragen minimaal 150.000 euro en binnen 4 jaar moet het project gerealiseerd zijn.

Meer informatie over het Innovatiekrediet

Aanvragen kunt u het hele jaar indienen en iedere aanvraag wordt individueel beoordeeld. Meer weten over het Innovatiekrediet? Neem dan contact op met Robert Helmer van De Breed & Partners of bekijk hier de Factsheet Innovatiekrediet.