Crowdfunding

Crowdfunding is een groeiend fenomeen in zowel binnen- als buitenland. Bij crowdfunding investeren veel investeerders (de crowd) samen in een bedrijf. Hiermee delen zij het risico. In ruil voor het financieren wil de crowd een rendement maken. Dit kan op verschillende manieren, afhankelijk van het type funding. Bij MKB organisaties worden de volgende vormen het meest toegepast:

  • Op een lening gebaseerde crowdfunding
    Op basis van een lening wordt er geld geïnvesteerd en zodra de afgesproken termijn is verlopen ontvangen de investeerders hun oorspronkelijke inleg terug inclusief rente.
  • Op aandelen gebaseerde crowdfunding
    Hierbij koopt de investeerder aandelen op en in ruil daarvoor ontvangt hij / zij een financiële vergoeding die afhankelijk is van de omzet of winst die wordt behaald. Zodra er rendement wordt behaald profiteert de investeerder hiervan.

Investormatch

Lees hier meer over ons eigen crowdfundingplatform Investormatch.