duurzame energie

ENERGIE

De Rijksoverheid wil in 2050 geen uitstoot meer van broeikassen, zoals CO2. Het gebruik van duurzame energie zoals zonne- of windenergie wordt dan ook gestimuleerd, evenals het slimmer omgaan met energie, de besparing én de productie van duurzame energie.

Bent u werkzaam in de energiesector? Of produceert u duurzame energie? Dan komt u wellicht in aanmerking voor subsidie of andere financieringsvormen. DB&P helpt u graag bij het beoordelen van de verschillende mogelijkheden.

Subsidies voor duurzame energie

De volgende subsidieregelingen zijn interessant voor u:

Sponsorship Nuon Solar Team

Omdat wij techniek, innovatie en duurzaamheid een warm hart toedragen is DB&P sponsor van het Nuon Solar Team. Het Delftse studententeam is in 2017 opnieuw wereldkampioen geworden tijdens de World Solar Race in Australië.

Blog over duurzaamheidssubsidies

Subsidie consultant Bas van den Broek schreef een blog over duurzaamheidssubsidies voor de productie van hernieuwbare energie.

Partner van Klimaatplein

DB&P is partner van Klimaatplein, een platform waarop ondernemers concrete tips krijgen om gestructureerd invulling te geven aan klimaatbewust ondernemerschap.

Meer informatie?

Bas van den Broek | Consultant | De Breed & PartnersWilt u meer weten over één van deze regelingen? Of bent u benieuwd of u in aanmerking komt voor subsidie? Neem dan contact op met consultants Bas van den Broek of Jan Egberts via het contactformulier op deze pagina. Wij helpen u graag bij het vinden van de juiste financieringsmix passend bij uw project of innovatie.