duurzame energie

Topsector Energie

De Rijksoverheid wil in 2050 geen uitstoot meer van broeikassen zoals CO2. Het gebruik van duurzame energie zoals zonne- of windenergie wordt dan ook gestimuleerd, evenals het slimmer omgaan met energie, de besparing én de productie van duurzame energie.

Bent u werkzaam in de energiesector? Of produceert u duurzame energie? Dan komt u wellicht in aanmerking voor subsidie of andere financieringsvormen. DB&P helpt u graag bij het beoordelen van de verschillende mogelijkheden. De volgende subsidieregelingen zijn wellicht interessant voor u:

 • Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+)

  Produceert uw organisatie of (Non-profit) instelling hernieuwbare energie? Dan kunt u gebruikmaken van SDE+. De SDE+ is een exploitatiesubsidie die de ontwikkeling van een duurzame energievoorziening in Nederland stimuleert.

 • Energie-investeringsaftrek (EIA)

  Met de Energie en Investeringsaftrek (EIA) is het doel om energiebesparing en de inzet van duurzame energie door ondernemingen te stimuleren middels een extra belastingaftrek.

 • Milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen (MIA en Vamil)

  Deze twee regelingen zijn opgezet met als doel investeringen in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen te stimuleren óf ervoor te zorgen dat innovatieve, milieuvriendelijke producten sneller op de markt gebracht worden.

 • Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE)

  Deze subsidie is gericht op het besparen van energie en het terugdringen van de CO2-uitstoot. Mocht u investeren in duurzame technologieën zoals: zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pellet kachels, lees dan meer over deze regeling.

Sponsorship Nuon Solar Team

Omdat wij techniek, innovatie en duurzaamheid een warm hart toedragen is DB&P sponsor van het Nuon Solar Team. Het Delftse studententeam is in 2017 opnieuw wereldkampioen geworden tijdens de World Solar Race in Australië.

Blog over duurzaamheidssubsidies

Subsidie consultant Bas van den Broek schreef een blog over duurzaamheidssubsidies voor de productie van hernieuwbare energie.

Partner van Klimaatplein

DB&P is partner van Klimaatplein, een platform waarop ondernemers concrete tips krijgen om gestructureerd invulling te geven aan klimaatbewust ondernemerschap.

Meer informatie?

Bas van den Broek | Consultant | De Breed & PartnersWilt u meer weten over één van deze regelingen? Of bent u benieuwd of u in aanmerking komt voor subsidie? Neem dan contact op met consultants Bas van den Broek of Jan Egberts via het contactformulier op deze pagina. Wij helpen u graag bij het vinden van de juiste financieringsmix passend bij uw project of innovatie.