Duurzaam ondernemen

Duurzaam ondernemen is een breed begrip. U kunt bijvoorbeeld denken aan duurzaamheid in het bedrijfsleven, maar ook aan verduurzaming van de energiesector.

Laten we beginnen met verduurzaming van de energiesector. De Rijksoverheid wil in 2050 geen uitstoot meer van broeikassen zoals CO2. Daarom wordt het gebruik van duurzame energie en het gebruik van milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen sterk gestimuleerd, evenals projecten die leiden tot hernieuwbare energie. De overheid doet dit bijvoorbeeld door het toekennen van subsidies aan bedrijven die duurzaam ondernemen. De Topsector Energie heeft jaarlijks een budget van ca. € 130 miljoen voor energie-innovaties.

Ontdek uw voordeel Doe de test.

Hernieuwbare energie

Maakt u al gebruik van duurzame energie? Bijvoorbeeld zonne- of windenergie of waterkracht? Dan komt u wellicht in aanmerking voor subsidie of andere financieringsvormen. Wij leggen graag de verschillende mogelijkheden aan u voor:

Download gratis whitepaper

Duurzaamheid in het bedrijfsleven

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) richt zich op de bevordering van duurzaamheid in het bedrijfsleven. Duurzaam inzetbaar zijn werknemers die nu en in de toekomst gezond, gemotiveerd, competent en productief aan het werk kunnen zijn. De ESF subsidie voor duurzame inzetbaarheid richt zich op de directe kosten van het inhuren van een adviseur.

Wanneer is een bedrijf duurzaam?

Een bedrijf kan zich op allerlei manieren bezighouden met duurzaamheid. Bijvoorbeeld door te recyclen, te letten op het energieverbruik, het transport anders in te richten, lokaal in te kopen en bijvoorbeeld ‘het nieuwe werken’. Het draagt allemaal bij aan duurzaam ondernemen.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en duurzaam ondernemen zijn begrippen die vaak door elkaar worden gebruikt. Bij MVO gaat het om ondernemen vanuit sociale principes en bij duurzaam ondernemen vanuit ecologische principes. Uiteindelijk draait het er allemaal om dat bedrijven rekening houden met het effect van hun bedrijfsvoering op mens, milieu en maatschappij.

Innovatie en duurzaam ondernemen

Innovatie en duurzaam ondernemen gaan tegenwoordig hand in hand. Het is niet voor niets dat innovatieve bedrijven de voorlopers zijn op het gebied van duurzaamheid. Duurzaam ondernemen is per slot van rekening niet alleen goed voor het milieu; het werkt kostenbesparend en het draagt bovendien bij aan een groen imago voor uw onderneming.

Greenwashing

Dat groene imago lijkt steeds belangrijker te worden voor bedrijven. Toch is het belangrijk om niet te hard te roepen hoe duurzaam de onderneming is. Een bedrijf groener presenteren dan het daadwerkelijk is, wordt ook wel ‘greenwashing’ genoemd. Dit heeft het tegenovergestelde effect. Het levert namelijk imagoschade op.

Jan Egberts | duurzaam ondernemenMeer informatie?

Wilt u meer informatie over subsidies en andere financieringsmogelijkheden op het gebied van duurzaam ondernemen? Download dan de gratis whitepaper Investeren in Duurzaamheid of neem dan contact op met consultant Jan Egberts.