De Financieringsmix

Afhankelijk van de levensfase van uw onderneming doen zich financiële mogelijkheden en onmogelijkheden voor. Met de Financieringsmix combineren wij verschillende financieringsvormen om zo invulling te geven aan uw financieringsbehoefte. De juiste mix is vanzelfsprekend afhankelijk van de fase waarin een bedrijf, project of ontwikkeling zich bevindt.

De ingrediënten van een optimale Financieringsmix

Een optimale mix is opgebouwd uit een combinatie van subsidies, kredieten, fiscale regelingen, garanties en risicokapitaal. Ook zijn er steeds meer speciale financieringsvormen actueel zoals crowdfunding, financiering via kredietunies of revolverende fondsen.financieringsmix

Wat doen wij?

Wij realiseren de juiste balans in uw Financieringsmix. We vinden oplossingen binnen de financieringsopties en passen deze direct toe. Dit doen we in samenwerking met onze netwerkpartners.

Neem vrijblijvend contact op!

Hoe ziet uw ideale Financieringsmix eruit? Lees meer over verschillende financieringsinstrumenten in de Factsheet of neem vrijblijvend contact op voor een gratis financieringsscan.