Onderzoek directiebeloning

De Breed & Partners doet samen met BDO Consultants onderzoek naar de beloning van directeuren en DGA’s in Nederland. Indien u als directeur of DGA wilt weten hoe uw directiebeloning zich verhoudt tot anderen met een vergelijkbare positie, kunt u (volledig vertrouwelijk) deelnemen aan dit onderzoek. Het invullen van de vragenlijst met onder meer vragen over uw profiel,  functie, organisatie en arbeidsvoorwaarden duurt ongeveer 10 minuten.

Rapportage

Als dank voor uw deelname aan het onderzoek sturen wij u kosteloos de rapportage toe waarin uw beloning op diverse aspecten vergeleken wordt met die van vergelijkbare respondenten. Daarnaast bent u van harte welkom om komend najaar ons seminar over dit onderwerp bij te wonen.

Deelname onderzoek directiebeloning

Door op onderstaande knop te klikken kunt u deelnemen aan het onderzoek. Vul uw e-mailadres in op onze speciale website. U ontvangt op het opgegeven e-mailadres een bevestigingsmail. Door op de link in deze email te klikken, komt u bij de vragenlijst. Uw antwoorden worden vanzelfsprekend vertrouwelijk en anoniem verwerkt. Wanneer wij een representatieve steekproef kunnen maken, ontvangt u van ons als dank een rapportage.

Onderzoek Directiebeloning starten

Marktconforme beloning

Er is veel te doen rondom de beloning van directeuren. Veel ondernemers en bestuurders vragen zich af hoe een marktconform arbeidsvoorwaardenpakket eruit ziet, wat een goede balans is tussen vaste en variabele componenten van het inkomen en wat de juiste methode is om de managementvergoeding vast te stellen. Door dit onderzoek naar de directiebeloning wordt de actualiteit van de antwoorden op deze vragen gewaarborgd.