ESF-DI subsidie voor DBP2020

In 2018 is het project DBP2020 gestart met als doel om de medewerkers van De Breed & Partners zich verder te laten ontwikkelen. Hiervoor is financiële steun verleend vanuit het Europees Sociaal Fonds (ESF).

De Europese Unie wil door middel van het ESF de werkgelegenheid in Europa zowel kwantitatief als kwalitatief bevorderen. Het project genaamd ‘DBP2020’ draait om de volgende punten:

  • Transitie van subsidiedienstverlening naar financial engineering
  • Professionalisering van medewerkers door ontwikkeling van specialisaties en interesses

Om de verschuiving vanuit de markt en de groei van de organisatie te sturen is er een externe adviseur ingehuurd om de medewerkers van De Breed & Partners in dit proces te coachen en begeleiden. Een PoP, wensen, doelstellingen en competenties spelen hierbij een belangrijke rol.