Zakendoen in landen met opkomende markten

De keuze om zaken te doen in of met  zogenaamde ‘emerging markets’ is voor veel ondernemers een lastige. Er komt namelijk heel wat bij kijken: van business plan tot marktonderzoek, van nieuwe processen tot regelgeving. En dan nog de vraag hoe u van uw innovatie in het buitenland een financieel succes kunt maken. Geen nood, in deze blog leest u wat het zakendoen u kan opleveren.

Bij het zakendoen met opkomende markten zijn er risico’s die in kaart gebracht moeten worden. Ik zal de laatste zijn om te beweren dat het een sprookje is. De grootste uitdagingen liggen waarschijnlijk op technisch, politiek en juridisch vlak. Maar indien de technologie potentie heeft, overtreffen in de meeste gevallen de voordelen en helpt uw innovatie de betreffende landen verder ontwikkelen. Onderstaande stappen gelden als een checklist voor het exporteren van producten of het op de markt brengen van uw innovatie in een ontwikkelingsland. Hoeveel kunt u er afstrepen?

1. Inhuren van een specialist

Zoals ik al eerder noemde, komt er veel kijken bij het zakendoen in opkomende markten. Om ondernemers te stimuleren om de stap toch te zetten, zijn er verschillende financiële regelingen op nationaal of internationaal niveau die uw innovatie in het buitenland helpen slagen. Dit zijn regelingen die bestaan uit complexere aanvragen, daarom is het raadzaam een specialist in te schakelen om de verschillende regelingen onder de loep te nemen en u veel werk te besparen.

2. Demonstratie van de technologie

Voordat u zaken doet in een land met opkomende markt, wilt u uiteraard eerst weten of uw technologie in het betreffende land effectief en rendabel is. U kunt hiervoor een demonstratieproject uitvoeren, waarin u aantoont dat de technologie toegevoegde waarde heeft. 50% van de kosten van een demonstratieproject worden vergoed, met een maximum van €100.000.

3. Het vinden van een buitenlandse investeerder

Heeft u voldoende inzicht in de opkomende markt en heeft u ook gekeken naar de impact voor de lokale bevolking? Dan heeft u de kennis om de financiële haalbaarheid van uw technologie te testen. In een haalbaarheidsstudie test u of de lokale omstandigheden en de lokale wensen bij uw idee passen. Ook onderzoekt u of uw technologie toepasbaar is. Op basis van deze haalbaarheidsstudie neemt uw potentiële klant in één van de DHI-landen een investeringsbesluit. Voor een haalbaarheidsstudie wordt 50% van de kosten vergoed, met een maximum van €100.000.

4. Opstellen van een business plan

Wilt u graag onderzoeken of uw beoogde investering in het ontwikkelingsland financierbaar is? Als u dit in een business plan kunt aantonen, kan een investeringsvoorbereidingsstudie 50% van de kosten vergoeden (maximaal €100.000). Voor dit business plan heeft u een Letter of Intent nodig van beoogde financiers.

5. Bijdrage aan duurzame ontwikkeling

Door zaken te doen in landen met opkomende markten wordt werkgelegenheid gecreëerd. Maar indien u met uw productinnovatie of techniek ook echt bijdraagt aan de ontwikkeling of bescherming van het betreffende land, dan biedt het Dutch Good Growth Fund (DGGF) financiële hulp in de vorm van een lening. U komt hiervoor in aanmerking indien u exporteert naar één van de DGGF-landen. Dit zijn leningen die verbonden zijn aan forse geldbedragen. U kunt zelfs een ‘revolverend fonds’ opzetten, waarbij u zelf beheerder wordt voor een flinke leningssom. Deze wordt opgehoogd met uw eigen inbreng.

zakendoenDoor: Consultant Innovatiefinanciering Frank-André Becker