Wat kunt u verwachten van een WBSO hoorzitting?

Stel, u heeft een aanvraag ingediend voor de WBSO subsidie. Dan kan het zijn dat de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland aanvullende vragen heeft. Deze ontvangt u in de vorm van een vragenbrief. Het beantwoorden van deze vragen kan voldoende zijn, maar uw aanvraag kan ook worden afgekeurd. Wanneer u het hier niet mee eens bent, kan dit leiden tot een WBSO hoorzitting.

Maar hoe komt u tot deze hoorzitting?

  1. Wanneer uw WBSO aanvraag is afgekeurd, dient u binnen 6 weken bezwaar aan te tekenen per email en aangetekende brief. Hierin verzoekt u tot een inhoudelijke heroverweging op basis van de aanwezige stukken of alsnog aan te leveren motivering. Daarnaast geeft u aan dat de onderneming bereid is om het één en ander toe te lichten in een hoorzitting.
  2. Daarna volgt bericht van het RVO, waarin verschillende data worden voorgesteld.
  3. U kiest een datum en geeft aan wie er naar de hoorzitting gaan komen.
  4. Op de dag van de hoorzitting zorgt u voor legitimatie van deze personen, want zonder legitimatie komt u het gebouw niet in. Een hoorzitting duurt gemiddeld 2 tot 3 uur en vindt plaats op het kantoor van het RVO in Zwolle.

Wie zijn er aanwezig?

Vanuit het RVO zijn bij de hoorzitting een jurist en een senior beoordelaar aanwezig. U kunt zelf bepalen wie u meeneemt naar de WBSO hoorzitting. Heeft u een DB&P subsidieadviseur? Dan gaat die vanzelfsprekend mee. Daarnaast is het is belangrijk dat u ontwikkelaars meeneemt die inhoudelijk op de hoogte zijn van de WBSO aanvraag. Functionele zaken doen er niet toe. Het gaat om het technische verhaal!

Hoe bereidt u zich voor?

Het doel van de hoorzitting is om helder te krijgen wat er ontwikkeld wordt en welke technische knelpunten zich bij deze ontwikkeling voordoen. Daar is immers de subsidie voor aangevraagd. De beoordelaar moet (alsnog) overtuigd raken dat er speur en ontwikkelwerk plaatsvindt en er voor het bedrijf sprake is van een technisch nieuw werkingsprincipe, of technisch nieuwe software. Het is dus heel belangrijk om deze thema’s toe te lichten. De hoorzitting zal plaatsvinden nadat het project is gestart, of zelfs wanneer het project is geëindigd. Toch is het slim om over het WBSO project te praten alsof de werkzaamheden nog plaats moeten vinden. Daarnaast is het belangrijk om te benadrukken waarom voor de hand liggende oplossingen niet van toepassing zijn op uw situatie.

Wat vertelt u wel en wat vertelt u niet?

Tijdens een hoorzitting bent u misschien geneigd om te veel te vertellen. Dat is begrijpelijk, maar zorg dat u zich beperkt tot de kern. Praat over de ‘developer journey’, de ontwikkelingen, de techniek, complexe zaken en waarom subsidie noodzakelijk is. Praat niet over de aanleiding tot de technische ontwikkeling, de business case, de gewenste functionaliteiten of eenvoudige ontwikkelwerkzaamheden.

Wat levert een hoorzitting nu eigenlijk op?

Ongeveer de helft van de WBSO projecten wordt na een hoorzitting goedgekeurd. Het kan dus de moeite waard zijn in beroep te gaan. U kunt samen met uw subsidieadviseur bepalen of dit het geval is. De uitslag ontvangt u binnen 6 weken per post. Wordt uw project na de hoorzitting alsnog afgekeurd? Dan kunt u hiertegen in beroep gaan bij het college van beroep voor het bedrijfsleven. Het is wel belangrijk om te weten dat de aanvraag dan alleen nog wordt beoordeeld op juridische kaders en procesmatige aspecten.

Download de factsheet

Wij hebben een factsheet opgesteld waarin u gedetailleerd en overzichtelijk alle informatie kunt terugvinden over de WBSO hoorzitting. U kunt de factsheet gratis downloaden via onderstaand formulier.

Factsheet hoorzitting

    We gaan vertrouwelijk om met uw gegevens (zie onze privacy statement). Door deze download gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en dat een DB&P consultant contact met u kan opnemen.

Carel Bruinings | Consultant | De Breed & PartnersMeer weten?

Heeft u vragen naar aanleiding van mijn blog? Aarzel dan niet en neem vrijblijvend contact met mij op via bruinings@debreed.nl of 076-5654321.

Door: Carel Bruinings