WBSO 2019: positief voorteken

De overheid heeft voornemens de parameters voor WBSO 2019 positief aan te passen.

In een kamerbrief kondigt staatssecretaris Mona Keijzer (EZK) aan de sleutelwaarden voor de WBSO subsidie aan te willen passen, omdat de kosten voor R&D trendmatig stijgen, terwijl het budget gefixeerd is. Concreet wordt er voorgesteld om € 66 miljoen uit te trekken voor verhoging van de subsidie met 1% voor zowel de eerste als de 2e schijf. Daarnaast wordt er voorgesteld om de grenswaarde van de 1e schijf met € 25.000 te verhogen.

Extra stimulans voor kleinere ondernemingen

Wat ik jammer vind om te zien is dat de 2e schijf ook verhoogd wordt, aangezien de grotere ondernemingen hier vooral van profiteren. Liever zou ik gezien hebben dat de verhoging ten goede zou komen van de eerste schijf voor starters en niet starters. 60% van het extra budget gaat nu naar het verhogen van het percentage van de 2e schijf. In mijn ogen vindt de meest disruptieve innovatie plaats bij kleinere ondernemingen. Dit mag wat mij betreft best wat extra gestimuleerd worden!

Het is er niet makkelijker op geworden

Belangrijk blijft dat de innovaties concreet beschreven moeten worden en daar is het niet makkelijker op geworden. Immers, het samenvoegen van bestaande methoden en technieken tot één nieuwe volstaat niet voor de WBSO. Er moet een fysiek nieuw product of nieuwe software ontstaan. De afbakening hiervan is scherp en duidelijk. Een belangrijke toevoeging is dat de overheid kijkt naar de stand van de techniek in Nederland.

Innovatiebox en WBSO 2019

De WBSO is en blijft een goed instrument voor het stimuleren van innovatie, en geldt als opmaat naar andere regelingen zoals de Innovatiebox. Om hier goed voor op te lijnen is het zaak om de aanvraag ruim op te zetten, zodat veel werkzaamheden in de projectaanvraag vallen. Dit wil weleens botsen met de scherpe afbakening. Ondersteuning bij het schrijven van een aanvraag is dus belangrijk.

Informatie hergebruiken voor andere subsidies

In het verdere traject is het zaak om de vinger aan de pols te houden met betrekking tot administratie, voortgang en vervolg aanvragen; diensten die we graag voor u uitvoeren. Daarnaast kan er pro actief gekeken worden naar andere subsidiemogelijkheden, zoals de MIT-HBO subsidie (voor haalbaarheidsstudies), de R&D samenwerkingssubsidie, regionale stimulering en ga zo maar door. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om informatie te hergebruiken en wordt de drempel verlaagd om ook andere subsidies aan te vragen.

Carel Bruinings | Consultant | De Breed & PartnersHeb ik uw interesse gewekt?

En wilt u hier een keertje over doorpraten? Neem dan contact met mij op!

Deze blog is geschreven door: Carel Bruinings