WBSO 2018: nieuwe ronde, nieuwe kansen!

Prinsjesdag staat voor de deur en je voelt de spanning stijgen. Wat gaat er veranderen aan de WBSO 2018?

De RVO heeft een voorspelling gedaan. Het aanvragen van WBSO subsidie zal makkelijker worden. Aanvragen kan online via de portal, of via een downloadbaar PDF. Ook is het invulformulier in samenspraak met de gebruikers veranderd. Er zouden concretere vragen geformuleerd zijn en we krijgen meer ruimte om zaken aan te vullen.

Maar wordt het ook eenvoudiger? Wordt de rol van de bemiddelaar gedecimeerd? Ik verwacht van niet. De RVO heeft te maken met een groeiend gebruik van de regeling, en we verwachten geen verhoging van het budget voor de WBSO in 2018. Het gevolg hiervan is dat zij naar mijn idee strenger moet gaan beoordelen.

Uitgangspunten WBSO 2018

Bij het beoordelen gebruikt de RVO de volgende uitgangspunten:

  1. RVO hanteert de frascati definitie voor R&D, waarbij R&D activiteiten nieuw, creatief, onzeker, systematisch, overdraagbaar en reproduceerbaar moeten zijn.
  2. Dat ontwikkelde programmatuur eerder niet bestond en nieuw is, betekent niet dat het daarom ook technisch nieuw is zoals bedoeld in de WVA (Wet vermindering afdracht loonbelasting en Premie voor de volksverzekeringen). Om de technische nieuwheid van werkzaamheden te beoordelen, zijn de aard van de werkzaamheden en de technische knelpunten, evenals de mogelijke oplossingsrichtingen van belang. De werkzaamheden moeten van oorsprong een niet routinematig karakter hebben, met een hoge graad van technische onzekerheid met betrekking tot de uiteindelijke resultaten. Ook moeten de werkzaamheden gericht zijn op het aantonen van onzekere en nieuwe informatie technologische werkingsprincipes.
  3. Ook zou een technisch nieuw werkingsprincipe iets anders zijn dan technisch nieuwe software.
  4. Het uitgangspunt moet altijd ‘het eigen kunnen’ van de onderneming blijven conform de publicatie “handleiding WBSO 2017”.
  5. Er dient ontwikkeld te worden in een formele programmeertaal.

Bovenstaande uitgangspunten kunnen tegenstrijdig zijn en zijn daarom voor velerlei uitleg vatbaar. Zo kun je jezelf afvragen wat technisch nieuw is? En voor wie?

Laten we nieuwe technieken omarmen!

Ik ben ook benieuwd hoe we omgaan met nieuwe technieken, zoals Python, react, redux? Moeten we trouw blijven aan oude programmeertalen, of gaan we nieuwe technieken omarmen zoals supercoole onepage webapplicaties die onze klanten ontwikkelen? Of het vinden van toepassingen voor technieken zoals Blockchain, AI, machinelearning, VR? Immers, het eigen kunnen van de onderneming geldt als uitgangspunt. Moet er een crowdsourced beoordeling plaats gaan vinden van het speur en ontwikkelwerk? Moeten prijzen als de Awwwards, of welke dan ook meegenomen worden in de beoordeling?

Ik verwacht dat advies noodzaak blijft, als rots in de branding van de wirwar van regels, stellingen en semantische discussies over wat nu wel en niet “nieuw en innovatief” is.

Door: Carel Bruinings

Bent u benieuwd of u in aanmerking komt voor WBSO subsidie? Doe de gratis WBSO test!