WBSO 2017: blijft Nederland innovatieleider?

In juli 2016 ontvingen wij het goede nieuws dat Nederland is doorgestoten tot de Europese landen die door de Europese Commissie als innovatieleiders worden gezien. Is dit mede het gevolg van alle mooie innovatie stimuleringsregelingen die onze overheid heeft ingesteld? Uiteraard onderschrijft Minister Henk Kamp van EZ dit. Voldoende reden om te veronderstellen dat aan de WBSO 2017 niet getornd zal worden!

In de Rijksbegroting van 2016 is de ambitie vastgelegd om als Nederland innovatieleider te worden in Europa en zo onze kenniseconomie te versterken, concurrentiekracht te vergroten en economische groei te stimuleren.

Mission accomplished dus…. 

Maar welke ambitie op gebied van innovatie wordt er op Prinsjesdag 2016 uitgesproken om de positie als innovatieleider te behouden? Bedrijven, kennisinstellingen en de overheid zullen hiervoor moeten blijven investeren in innovatie. Reden genoeg dus om in de bewezen succesvolle WBSO regeling ook in 2017 te blijven investeren. De WBSO is de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk, welke de loonkosten en andere kosten en uitgaven voor R&D-projecten verlaagt.

Wat zou er kunnen wijzigen in de WBSO 2017?

We hebben gemerkt dat de regels voor de WBSO dit jaar veel strikter toegepast zijn, wellicht om het kaf van het koren te scheiden qua daadwerkelijke innovatie. Kwalificerende S&O-uren, R&D-medewerkers als ook management BV’s worden uitgebreid onder de loep genomen. Eenpitters liggen onder vuur in verband met het mogelijke afschaffen van de verhoging zelfstandigenaftrek binnen de WBSO voor 2017.

Zoals elk jaar zullen het budget, het WBSO percentage en wellicht ook de R&D kosten/uitgaven wijzigen. Gezien alle innovatie ambities verwacht ik dat deze aanpassingen positief zullen uitvallen. Op dinsdag 20 september zullen we de fiscale wijzigingen voor 2017 met u delen.

Door Nicole Campen – Partner bij De Breed & Partners, adviesbureau voor innovatiefinanciering