WBSO 2015: zet de innovatietrend zich voort in 2015?

De Nederlandse overheid en de Europese Unie hechten veel waarde aan het stimuleren van technische innovatie, bijvoorbeeld via een belastingvoordeelinnovatiekrediet of subsidie. Dat blijkt duidelijk uit alle ontwikkelingen over de afgelopen jaren. Maar zo rond Prinsjesdag begin je je dan toch langzaamaan af te vragen of deze trend zich ook de komende jaren voortzet en dan in het bijzonder voor de WBSO 2015.

Trend innovatiestimulering

Al vanaf 1984 stimuleert de overheid technische innovatie, eerst vanuit de INSTIR regeling, welke in 1994 opgevolgd is door de WBSO. In 2010 is als extra stimulans de fiscaal aantrekkelijke innovatiebox gekomen en in 2012 de RDA. Dit jaar zien we wederom een verruiming binnen de WBSO optreden op het gebied van uitbesteding van programmeerwerk, alsook versoepeling van de fiscale toepassing voor het bedrijfsleven. De totale R&D uitgaven in Nederland bedragen meer dan 7 miljard en dat met een WBSO budget van €756.000.000. Er is dus nog veel ruimte om vanuit private gelden innovatie te financieren. Hierbij springen de regio’s (Zuid-Oost) Brabant, Groot Amsterdam en Utrecht eruit als innovators.

Samen innoveren

Wat mij ook opvalt is dat er tal van nieuwe innovatieregelingen bijkomen, waarbij (internationale) samenwerking vanuit de EU sterk bevorderd wordt. Denk hierbij aan Horizon2020 (MIT, SME), Eurostars en DHK. Allen fiscale en subsidie maatregelen om technische bedrijven te stimuleren om te investeren in onderzoek & ontwikkeling.

WBSO 2015

Aangezien technologie ondertussen elk aspect van het dagelijks leven raakt, lijkt mij innovatiestimulering van doorslaggevend belang voor Nederland. Maar vindt de overheid dat ook? Wat brengt 2015 op het gebied van innovatie? Zet de R&D trend zich voort? Op Prinsjesdag zullen we hier meer over horen… Gezien het groeiend aantal bedrijven (22.640 ondernemingen in 2013, waarvan 97% MKB) dat gebruik maakt van de WBSO én het grote belang van innovatie als het gaat om succesvol ondernemerschap, verwacht ik dat de trend zich zeker voortzet en de WBSO ook in 2015 weer mooie nieuwe innovaties mogelijk zal maken. Op dinsdag 16 september weten we meer over de WBSO 2015!

Door Nicole Campen – Partner bij De Breed & Partners