WBSO 2014: Blijft innovatie de toekomst?

Door alle bezuinigingen van de overheid, het veel besproken begrotingstekort, de snel oplopende werkloosheid, de stagnerende economie en de reductie van subsidiegelden wordt steeds vaker de vraag gesteld; wat gebeurt er met de WBSO in 2014? Is er een kans dat de WBSO ophoudt te bestaan? Innovatie stond tot dusver hoog op de agenda in Nederland, aangezien wij als kenniseconomie hier het verschil maken. WBSO 2014: Go or No Go?

WBSO door de jaren heen

Ter stimulering van technische innovatie heeft de overheid vanaf 1984 de INSTIR regeling in het leven geroepen, welke in 1994 opgevolgd is door de WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk). In 2010 is als extra stimulans de fiscaal aantrekkelijke innovatiebox gekomen en in 2012 de RDA (Research & Development Aftrek). Allen fiscale maatregelen om technische bedrijven vooral te stimuleren om te blijven innoveren. Innovatie is noodzakelijk voor het concurrentievermogen van bedrijven en leidt tot economische groei en werkgelegenheid. Je zou denken dé oplossing in ons huidige economische klimaat! Ook vanuit de EU worden landen aangemoedigd om 3% van hun bbp aan onderzoek & ontwikkeling te besteden.

De toekomst van de WBSO

Maar hoe nu verder in dit mindere economische klimaat? Wat brengt 2014? Op Prinsjesdag zullen we hier meer over horen… Maar wat zijn de verwachtingen? Gezien het groeiende aantal bedrijven (22.220 ondernemingen in 2012, een toename van 8% ten opzichte van 2011) dat gebruik maakt van de WBSO, de evaluatie van de WBSO over 2006-2010 waaruit blijkt dat de regeling daadwerkelijk R&D bevordert én het grote belang van economische groei, lijkt het mij dan ook onwaarschijnlijk dat de WBSO in 2014 ophoudt te bestaan. Dit zou zelfs tegenstrijdig zijn met de doelstellingen op innovatie gebied en het grote belang van innovatie in tijden van economische crisis. Op 17 september zullen de puzzelstukjes voor 2014 in ieder geval op zijn plek vallen… Ik ben verder erg benieuwd naar de lange termijn!

Door Nicole Campen – Senior Consultant bij De Breed & Partners