Vattenfall Solar Team: de technologieën van de toekomst

Als je spreekt over duurzaamheid, dan is de nieuwste zonneraceauto NunaX daar het ultieme voorbeeld van. De zonneauto maakt gebruik van zowel zonne- als windenergie om zichzelf voort te bewegen. En dat gaat nog snel ook, want het Nederlandse Solar team heeft al zeven keer de wereldtitel zonneracen behaald.

De technologieën die het Nederlandse Vattenfall Solar Team ontwikkelt om de zonneauto in beweging te brengen, zijn innovatief en vooruitstrevend. Het zijn technieken die in de toekomst zeker een steeds belangrijkere rol gaan spelen. Graag licht ik de nieuwste innovaties toe die bij de NunaX het verschil maken.

Lichtgewicht

Bij zonneracen geldt: elk grammetje telt. Daarom is voor de nieuwste zonneraceauto elk onderdeel opnieuw ontworpen. De accu van de NunaX weegt bijvoorbeeld nog maar 24 kilo. Het Vattenfall team heeft met marges van minder dan een millimeter gewerkt waardoor de accu nu voorin de NunaX wordt geplaatst. Het zwaartepunt van de auto ligt hiermee voor het aerodynamische centrum, wat zorgt voor een betere wegligging. Door andere grondstoffen te gebruiken of door minder materialen te gebruiken weegt de NunaX 133 kg en is daarmee de lichtste én kleinste auto ooit.

Zonne-energie

Het zonnepaneel van de NunaX is ontworpen en geproduceerd door het Vattenfall team zelf. De zonnecellen op het paneel zijn gemaakt van gallium arsenide. Deze cellen worden gebruikt in de ruimtevaart en zijn efficiënter dan de siliciumcellen die normaal worden gebruikt. Verder is er een speciale coating over de zonnecellen aangebracht, in plaats van de standaard laag glas. Dit bespaart niet alleen gewicht, maar het bevat tevens een laag prisma’s die zorgen voor een optimale lichtinval.

Windenergie

De vorige zonneraceauto (de Nuna9) profiteerde van de Zuid-Australische zijwind. Om dit ook dit jaar te realiseren zijn de canopy en wielkappen zo gevormd, dat de auto bij zijwind een extra duwtje in de rug krijgt. Het idee is af te leiden van een zeilboot die op wind vaart. Zo pakt de NunaX naast zonne-energie ook windenergie mee, wat innovatief en duurzaam is!

De Breed & Partners sponsor Vattenfall Solar Team

De Breed & Partners levert graag een bijdrage aan duurzame innovaties. Daarom zijn we trotse sponsor van het Nederlandse Vattenfall Solar Team (voorheen Nuon Solar Team) dat in oktober voor de 10e keer deelneemt aan de Bridgestone World Solar Challenge in Australië. Met de nieuwste zonneauto NunaX, die op 16 juli werd gepresenteerd,  hopen ze hun achtste wereldtitel binnen te slepen.

Subsidie voor duurzame technieken

De Breed & Parters is een consultantsbureau die innovatieve ondernemingen graag ondersteunt bij de financiering van duurzame innovaties. Wist je bijvoorbeeld dat duurzame investeringen met verschillende subsidies financieel kunnen worden ondersteund? Zo is er voor de transportsector subsidie beschikbaar voor de ontwikkeling en demonstratie van innovatieve duurzame technieken die leiden tot een aanzienlijke CO2-reductie. Grootschalige investeringen in de productie van duurzame energie met behulp van zonne-energie, biomassa, windenergie, water en geothermie kunnen in aanmerking komen voor SDE+ subsidie (vanaf 2020 SDE++ subsidie). Mocht je gaan investeren in  bedrijfsmiddelen of voorzieningen, die een aanzienlijke energiebesparing opleveren voor jouw onderneming, zoals led-verlichting of de aanschaf van zonnepanelen, dan kan de Energie-investeringsaftrek (EIA) voordeel bieden. Een fiscale aftrek van 45% is dan mogelijk.

VattenfallSubsidie aanvragen

Zoals je ziet zijn er verschillende subsidiemogelijkheden op het gebied van duurzaamheid. Het aanvraagproces kan echter sterk variëren: van het invullen van slechts enkele gegevens tot het aanleveren van een volledig projectplan met begroting. Een subsidieaanvraag kan derhalve uiterst complex zijn en er komt veel bij kijken. Ik adviseer je graag over de mogelijkheden binnen jouw onderneming.

Neem contact op met Consultant Innovatiefinanciering Jan Egberts.