Van boekdrukkunst naar 3D printing

Volgens Wikipedia is de oudste vorm van ‘drukkunst’ die van de Chinezen. Naar het schijnt drukten zij reeds zo’n 200 jaar v.Chr. teksten op papier. Pas in de 15e eeuw begint men in West-Europa oplossingen te zoeken voor het verspreiden van informatie zonder de noodzaak deze over te schrijven. Op school werd ons geleerd dat de Haarlemmer Laurens Janszoon Coster de boekdrukkunst heeft uitgevonden. Of dit geheel terecht is, is een andere vraag. Haarlem heeft zich in de loop der jaren wel gepositioneerd als grafische stad.

Automatiseringsslag

Sinds de digitale revolutie is de hoeveelheid output gigantisch gegroeid. In 1970 komt DEC met de eerste matrixprinter, de LA30. Deze printte tot 30 karakters per seconde maar wel binnen een maximale breedte van 80 kolommen en met ongelooflijke herrie. Feitelijk was dit een automatiseringsslag van de klassieke typemachine omdat er nog steeds met lettertjes tegen een lint werd geslagen waardoor de tekens op het papier kwamen. Eenieder boven de 30 herinnert zich het scheeftrekken van het kettingpapier, de beschadigde letter op een daisywheel waardoor je een printer kon ‘herkennen’ en de geluiden die dergelijke machines produceerden. Desalniettemin was het nog steeds mogelijk om via zwart of rood carbonpapier doorslagen te maken. Het digitale tijdperk moest in die zin nog geïmplementeerd worden.

3D-Printing Experience

Nadat inktjet en laser deze markt overnamen kwam er voor het eerst in de geschiedenis (1984) een dimensie bij: 3D printing was geboren. Dit jaar werd op 14 en 15 juni in Haarlem een 3D-Printing Experience georganiseerd. Verscheidene 3D printer leveranciers presenteerden hun producten en de mogelijkheden ervan aan een groot publiek. Dit publiek kwam uit interesse om te zien wat de huidige status is van de ‘thuisprinter’ van rond de €3000,-.  Anderen wilden zich laten informeren over commerciële toepassingen en de standhouders netwerkten bijzonder actief met elkaar en met de bezoekers. Opvallend was het enorme enthousiasme en de opgewektheid van zowel deelnemers als bezoekers, de creativiteit van kinderen die 3D printing moeiteloos omarmen en het vormen van samenwerkingsverbanden van de mensen die er geld mee willen verdienen.

De innovatie komt pas later

Al bestaat 3D printing officieel sinds 1984, de huidige toepassingsgebieden zijn vrijwel onbeperkt en pas nu kunnen we gaan spreken over innovatie. 3D printing wordt mijns inziens niet het apparaat waar we onze pizza’s en taarten mee maken. Wel verandert het de logistieke wereld als gevolg van de mogelijkheid om bijvoorbeeld in Amsterdam iets te ontwerpen dat dezelfde dag nog geprint wordt op een printer in Zuid Korea (of vice versa natuurlijk). Je hoeft geen onderdeel van een machine meer te bestellen in China om er vervolgens 3 weken op te moeten wachten, welnee, je kunt nu zelf het onderdeel uitprinten. 3D printing is met name geschikt voor maatwerk en zodoende zagen we recentelijk al een geprinte schedel voor een patiënt wiens schedel zo hard groeide dat haar hersenen knel kwamen te zitten.

De ontwikkeling van 3D printing

Binnen 3D printing is al de nodige standaardisatie aan de gang. Tegelijkertijd gaan de ontwikkelingen op het gebied van de grondstoffen verder en verder: het is mogelijk metalen te printen, er worden filamenten gemaakt met daarin hout dan wel koper om de geprinte objecten een bijzondere kleur te geven. Nieuwere printers kunnen verscheidene kleuren combineren, het is ook mogelijk met een pen in de lucht te tekenen en een beeldje achter te laten dat direct klaar is. Dat Haarlem zijn grafische achtergrond niet verloochent blijkt uit het grote succes van de beurs: in totaal zo’n 3000 bezoekers in twee dagen terwijl het heerlijk weer was om bijvoorbeeld naar het strand te gaan. De 3D Makers Zone aan de Oude Weg in de Waarderpolder in Haarlem – een broedplaats voor bedrijven die gerelateerd zijn aan 3D printing – is inmiddels werkelijkheid.
De Breed & Partners ondersteunt de 3D-printing markt van harte met het helpen financieren van deze bijzondere innovatie(s).

Door Ziegel Ziegelaar, consultant bij De Breed & Partners