Trump’s beleid ten aanzien van R&D en innovatie

Bij het schrijven van dit blog is het een aantal weken geleden dat president Donald J. Trump werd geïnaugureerd als 45ste President van de Verenigde Staten. Het waren meteen een aantal woelige weken met veel tegenstanders die van zich lieten horen maar zeker ook president Trump zelf die direct het heft in eigen hand nam met een aantal stevige decreten om zijn verkiezingsbelofte na te komen.

Rapport over visie op R&D en innovatie

Deze voortvarendheid, wellicht politiek innovatief te noemen, maakte mij nieuwsgierig naar de visie van deze nieuwe president ten aanzien van innovatie en R&D. Speurend op het internet vond ik wat ik zocht in een recente rapport van de ITIF (the Information Technology and Innovation Foundation). De ITIF is een vooraanstaande non-profit denktank welke vaak wordt gezien als de nummer 1 technologisch wetenschappelijke denktank van de Verenigde Staten en wereldwijd nummer 2 na het Max Planck Instituut uit Duitsland. Dit rapport “President-Elect Trump’s Positions on Technology and Innovation Policy”, is samengesteld en gebaseerd op informatie verkregen uit campagne websites en beleidsdocumenten, persberichten en lezingen.

Voorkeur voor verbeteren infrastructuur

Gedurende de verkiezingscampagne bleek duidelijk dat technologie en innovatie nauwelijks zijn belicht met name door focus op andere issues zoals handel en werkgelegenheid, “jobs”. Dit wil hij bereiken door belasting op ondernemingen (corporate tax) te verlagen van 35% naar 15% en de import te beperken door het opzeggen van verdragen en extra heffingen. Beleid ten aanzien van R&D en innovatie is er niet. Wel is duidelijk dat president Trump qua uitgave de voorkeur geeft deze te steken in korte termijn acties zoals de verbetering van achterstallige infrastructuur ten koste van de toekomstgerichte ontwikkelingen zoals ruimtevaart.

Ontmoediging van R&D gunstig voor ons

Fiscale regelingen zoals vergelijkbaar met onze WBSO en innovatiebox zijn de afgelopen jaren in de United States op federaal gebied al behoorlijk uitgehold. Op dit punt is er geen beleid bekend, echter ligt het niet in de lijn der verwachting dat dit een boost zal gaan krijgen. Hierdoor zal de sterk gedaalde positie wereldwijd niet snel verbeterd worden. Daarentegen kan het Nederland aantrekkelijker maken voor U.S. bedrijven om zich met hun ontwikkelafdeling hier te gaan vestigen ofschoon dit wederom vanuit het Witte Huis niet echt wordt aangemoedigd. Het tijdelijk binnenhalen van hoog opgeleide buitenlandse medewerkers wordt ook ontmoedigd door een strenger visa beleid waardoor ontwikkelingen en R&D buiten de V.S. toch ongewild aantrekkelijker wordt gemaakt.

Verantwoordelijkheid bij lokale overheden

Op onderwijsgebied wil hij federale regelingen en kwaliteitseisen zoveel mogelijk afschaffen en hier de verantwoordelijkheid leggen bij lagere lokale overheden. Op het gebied van ICT is er eveneens nauwelijks sprake van beleid. Kernpunt hierbij is cybersecurity, de inperking van net neutraliteit en herstel van de USA Patriot Act. Statements over beleid inzake draadloos 5G, internet governance, open data, data privacy en kunstmatige intelligentie zijn niet te vinden.

Ontbreken van beleid

Kortom het lijkt erop dat de huidige regering, van de vooralsnog grootste economie ter wereld, geen of nauwelijks beleid heeft ten aanzien van technologie, innovatie, wetenschap en onderwijs. Dit kan dus nog alle kanten uitgaan. Ik vrees echter dat met het huidige uitgavenpatroon dit eerder budgettair nog verder zal worden gekort en uitgehold. Ondanks dat dit ook kansen voor ons kan opleveren vind ik deze situatie zorgelijk.

 

Rinke Andringa

Dit blog is geschreven door Rinke Andringa, senior consultant bij De Breed & Partners. Meer vragen naar aanleiding van dit blog? Neem vrijblijvend contact op met consultant Rinke Andringa.

 

 

 

Een reactie op “Trump’s beleid ten aanzien van R&D en innovatie”

  1. Raf

    Looks like its gonna be America Second pretty soon (or third?)

Comments are closed.