Een tekort aan technisch personeel? Dit is de oplossing!

Er is een tekort aan technisch personeel. Je leest het al jaren overal. En het lijkt erop dat dit tekort ook dit jaar niet zal afnemen. Wat we daaraan moeten doen? Ik heb de oplossing!

Het schreeuwende tekort aan technisch personeel is een serieus probleem, maar om tot een oplossing te komen, moet je eerst nagaan wat de oorzaak is. Het ROVC, marktleider op het gebied van technische opleidingen, deed hier onderzoek naar. Hieruit blijkt onder meer dat de technische branche een slecht imago heeft en dat het huidige onderwijs onvoldoende aansluit op het bedrijfsleven. Daarnaast speelt de vergrijzing een belangrijke rol.

De jeugd is de toekomst

Je denkt misschien dat wij dit probleem niet zelf kunnen oplossen, maar dat is niet waar. Wij kunnen de ondernemers van de toekomst namelijk enthousiast maken voor technische opleidingen. Maar hoe? Als kind kom je namelijk niet of nauwelijks met techniek in aanraking. Je hebt misschien een smartphone, maar je hebt waarschijnlijk geen flauw benul welke techniek daarachter schuilgaat. Om techniek leuk te maken, moet het iets tastbaars worden. Je moet er letterlijk mee in aanraking komen.

tekort aan technisch personeel

Onbekend maakt onbemind

Ik heb op jonge leeftijd al een fascinatie voor techniek en innovatie ontwikkeld. Als kind was ik al apparaten aan het repareren om te ontdekken hoe de wereld achter de knoppen eruitziet. En ik kon me blindstaren op een lampje dat vanzelf kon knipperen. De keuze voor een studie elektrotechniek lag dan ook in de lijn der verwachtingen. Maar hoe kan je weten dat iets leuk is, als je er nooit mee in contact komt? Je moet toch ook eerst iets proeven voordat je weet dat het lekker is?

Mijn idee: ontwikkel je eigen innovator!

Het is aan ons, de (groot)ouders, om de interesse voor techniek bij onze kinderen aan te wakkeren. Mijn voorstel is daarom heel simpel: Ontwikkel je eigen innovator. Oftewel: iemand die innoveert. Een vernieuwer. Dat is heel eenvoudig. Neem je kinderen eens mee naar een plek waar ze kennis kunnen maken met techniek en innovatie.

Hier moet je met je kinderen heen

Ik neem mijn eigen kinderen van 6 en 8 regelmatig mee naar plekken waar ze in aanraking komen met techniek, zoals de Ontdekhoek, CoderDojo, de Ontdekfabriek of de Spelerij. Zij vinden het geweldig om in contact te komen met toffe dingen die ze op school niet krijgen. Je kan er zelf zeep maken, friet bakken, dijken bouwen, robots lijmen, foto’s ontwikkelen en spelen met laserstralen. En geloof mij: als je hierheen gaat met je kids, heb je zelf ook een hele leuke dag!

Hans van Leeuwen | Consultant | De Breed & PartnersDoor: Hans van Leeuwen

Heeft u dé oplossing voor het tekort aan technisch personeel? Met de subsidieregeling MKB Idee worden bedrijven die met oplossingen komen, financieel ondersteund.