Ontwikkelingshulp: steun de Afrikaanse vrouw d.m.v. sociale innovatie

Sommige mensen zijn tegen subsidie. Sommige mensen zijn tegen ontwikkelingshulp. Echter, subsidie is eigenlijk ook een vorm van ontwikkelingshulp: daar waar het nodig is en waar het nut heeft en efficiënt kan worden uitgegeven, geef je iemand financieel een zetje. In Nederland gaat het dan vaak over innovatieve bedrijven, een doelgroep die door De Breed & Partners al ruim 30 jaar uitstekend bediend wordt. In Afrika ligt dat anders. Los van het feit dat er steeds meer innovatie plaats vindt in Afrika (waarover volgende keer meer), vormt de Afrikaanse vrouw een interessante doelgroep die een extra zetje verdient en waar het geld goed belegd wordt tegen het hoogste rendement.

Waardevolle eigenschappen van Afrika

Afrika is voor mij geen continent, laat staan een problematisch continent, maar een manier van leven. Noem mij een dromer, een idealist, transcultureel, Oboema of een omgekeerde bounty, maar ik heb er persoonlijk wat mee; geboren en deels opgegroeid in West-Afrika, een deel van mijn studie en daarna mijn werk speelde zich af in dit ‘Lichte Continent.’ Want Afrika is voor mij: veel menselijke warmte, stralende mensen en een luchtiger manier om naar het leven te kijken. Humor, relativering, collectiviteit, respect voor tradities, creativiteit, veerkracht en een grenzeloos optimisme kenmerken de gemiddelde Afrikaan die ik ben tegen gekomen. Dit zijn – naast de overvloed aan delfstoffen – waardevolle eigenschappen die een belangrijke factor vormen voor de snelle ontwikkeling van deze, in economische zin, ‘Last Frontier.’ Deze eeuw wordt niet alleen de eeuw van de Aziatische Tijgers maar ook de eeuw van de Zwarte Panters.

Verbeteren positie en opleiding van vrouwen

Tijdens mijn avontuurlijke omzwervingen door ‘Helemaal Niet Zo Donker Afrika,’ door studie en proefondervindelijk, ben ik tot de slotsom gekomen dat vrouwen de sleutel tot ontwikkeling van Afrika in handen hebben. Als de positie en opleiding van meisjes en vrouwen verbetert, zullen veel problemen makkelijker worden opgelost: denk aan goede voeding en opvoeding van kinderen, delen van informatie, kennis over ziekten en gezondheid, het kindertal per huishouden, arbeidsparticipatie en arbeidsverhoudingen, machtsverdeling, democratisering of milieubewustzijn. Ik denk dat ontwikkelde, zelfstandige vrouwen in het algemeen ook een matigende invloed hebben op extremistische tendensen, op wangedrag en misbruik en op al te scheve economische en sociale verhoudingen…mannen willen nog wel eens doorschieten in deze !

Sociale innovatie: Met gelijke kansen het hoogste rendement behalen

Beleidsinspanningen, maar ook bedrijven of investeerders, zouden daarom in Afrika veel meer gericht moeten zijn op gelijke kansen voor meisjes in het onderwijs, voor vrouwelijke ondernemers en voor vrouwelijke werknemers, rechten voor vrouwen en moeders etc. Daarom zeg ik tegen bedrijven/ investeerders: het hoogste rendement behaal je door te investeren in opleidingen en kansen voor vrouwen in Afrika. Je kunt je geld tenslotte maar één keer uitgeven.

Heeft u ondersteuning nodig bij het financieren van een innovatief project zowel nationaal als internationaal? Graag kijk ik met u mee naar de mogelijkheden.

Door Raf Grubben, consultant bij De Breed & Partners