Samen sterk met samenwerkingspartners

Samenwerking tussen organisaties kan leiden tot succes, maar kent ook de nodige valkuilen. Veel organisaties denken te veel vanuit hun bestaande situatie op de korte termijn en missen hierdoor toekomstvisie. Om een breed scala aan diensten te kunnen aanbieden schiet een bedrijf soms tekort in haar expertise. Een optie is om deze expertise middels een overname in huis te halen. Zo nam De Breed & Partners het crowdfunding platform Investormatch over om de vraag van haar klanten aangaande financiering te kunnen beantwoorden. Een andere optie is middels samenwerking elkaar te versterken. Veel bedrijven vinden dit lastig en zelfs eng. De één zit vast in een oud concurrentiemodel, de ander vindt de verandering te heftig en blijft liever functioneel denken.

Subsidie advies en accountancy

Scab accountancy, een organisatie welke meer dan 3500 accounts ondersteunt op het gebied van accountancy, fiscaal advies en loonadministratie wil haar klanten breed ondersteunen maar heeft niet alle expertise in huis. Om ook subsidie advies te verlenen heeft Scab accountancy onlangs voor een samenwerking met De Breed & Partners gekozen. Onze brede expertise op het gebied van subsidiebemiddeling, regiospreiding en continuïteit waren bij de keuze doorslaggevend. Inmiddels heeft deze samenwerking gestalte gekregen in de vorm van content uitwisseling en een pitch over onze dienstverlening.

Valkuilen van samenwerken

Ook worden momenteel de mogelijke valkuilen zichtbaar. Een vliegende start leidt soms tot een steile landing. Zo is de start vaak vol enthousiasme, maar de tijd en energie ontbreekt om consequent door te zetten. Dit kan voorkomen worden door het opdelen van een einddoel in tussentijdse doelen. Het delen van grote, maar ook kleine successen is een motivator om door te gaan. Cultuurverschillen kunnen soms spelbrekers zijn. Scab richt zich vooral op de recht door zee bouwwereld en hanteert een scherpe prijsstelling waarop De Breed & Partners moet anticiperen. Voorkomen moet ook worden dat de samenwerking blijft hangen in oeverloos overleg waarbij niets echt van de grond komt. Het is belangrijk om afspraken regelmatig te evalueren en te heroverwegen. Tenslotte moet men oppassen dat er concurrentie ontstaat bij het aanbieden van overeenkomstige diensten. Heldere afspraken zijn dan extra belangrijk.

Een samenwerking kan bovendien beloond worden met subsidies. MKB bedrijven die samen aan een mooi innovatief project werken kunnen bijvoorbeeld in aanmerking komen voor de MIT regeling waarbij de overheid een deel van de projectkosten voor haar rekening neemt.

John Dalenoord, consultant De Breed & Partners