Niet alle innovatieve projecten slagen

Wereldwijd zijn er steeds meer landen en mensen betrokken bij kennisontwikkeling. Hierdoor neemt de concurrentie en de druk om te innoveren steeds verder toe. Producten hebben een steeds kortere levenscyclus en innovatie wordt meer en meer een basisvoorwaarde voor de continuïteit van een onderneming. Alleen is innoveren niet altijd eenvoudig. In de meeste gevallen halen van de honderden ideeën slechts enkele de eindstreep.

In mijn rol als consultant bij de Breed & Partners bezoek ik ICT ondernemingen met innovatieve projecten en soms wilde ideeën. Dat sommige projecten niet altijd leiden tot (commercieel) succes blijkt uit 2 praktijkcases. Gelukkig steunt de overheid ook dit soort ontwikkelingen om de drempel om te innoveren te verlagen.

Online kassabon

Kassabonnen, vaak een bewijsmiddel om goederen te ruilen, garantie te claimen, kosten te declareren of als zakelijk boekingsstuk raken vaak zoek of zijn onleesbaar geworden. Daarnaast worden er alleen al in de VS jaarlijks zo’n 9,6 miljoen bomen gekapt voor alle geprinte kassabonnen. Een ingenieus idee van een Nederlandse multimedia specialist was dan ook de ontwikkeling van de online kassabon. Geen geprinte kassabon maar een factuur in de “Cloud”. Terwijl de digitale kassabon in de VS langzaam terrein wint bleken de Nederlandse retailers/consumenten echter nog niet rijp voor deze technologische sprong. Het ontbreken van een fysiek bewijs of de angst dat de aankoopgegevens voor ongewenste doelen wordt gebruikt liggen er aan ten grondslag dat deze ontwikkeling (te) vroeg kwam. Tenslotte worden de milieu besparingen teniet gedaan als men de bonnen alsnog gaat printen. Vooralsnog voorzie ik vanwege het verder toenemende milieubewustzijn van de Nederlandse burger dat deze ontwikkeling in de toekomst zeker een succes kan worden.

Innovatieve projecten rondom Domotica

Domotica is het domein van huiselijke elektronica. Deze toepassingen moeten het leven veraangenamen, het inroepen van hulp en verzorging vergemakkelijken en een efficiënte inzet van personeel in de zorg mogelijk maken. Een zorgaanbieder heeft zich al jaren geleden gestort in het Domotica avontuur met prachtige intramurale en extramurale zorg oplossingen, waarbij er rekening gehouden wordt met de specifieke indicatie van de cliënt. Ook de integratie van brandmelding en toegangscontrole met de dect-telefoons van het personeel geeft de tools in handen om snel en efficiënt te reageren bij calamiteiten. De wet van de remmende voorsprong speelde echter parten. De in 2009 “state-of-the-art” technieken bleken bij de lancering al deels achterhaald. Bovendien is er geen echte marktleider waardoor de verschillende aanbieders van Domotica producten niet gestimuleerd worden om voor één standaard te kiezen. Een ander probleem is dat zorgverleners weerstand kunnen ervaren, doordat het inzetten van Domotica hun verzorgende taken verschuiven naar een meer monitorende functie. Mijn vrouw ervaart dagelijks de sterke behoefte aan persoonlijk contact, iets wat een Domotica oplossing nooit voor 100% zal bieden. Het niet slagen van dit project lag met name in het jarenlang door ontwikkelen zonder toetsing aan de praktijk. Toen het prototype in 2013 eindelijk rijp was voor lancering was het budget bijna uitgeput.

Een bijkomend risico zijn de te hoge verwachtingen van Domotica. Mijn vrouw en dochter werken in de zorg en kunnen beamen dat techniek een zorgverlener ondersteuning zou moeten bieden maar hen zeker niet zou kunnen vervangen.

MIT-haalbaarheidsproject

Om de haalbaarheid van uw innovatieproject te testen, kunt u een MIT-haalbaarheidssubsidie aanvragen. Hierbij worden de technische en economische risico’s van uw project in kaart gebracht. Deze haalbaarheidsstudie bestaat voornamelijk uit desk research zoals literatuuronderzoek, octrooionderzoek, inventarisatie van beschikbare technologieën en potentiele partners, marktverkenning en concurrentie analyse. 40% van de kosten die de organisatie hiermee maakt, zijn subsidiabel. Kijk hier voor meer informatie over de MIT-haalbaarheidsproject.

 

John Dalenoord

Dit blog is geschreven door John Dalenoord, consultant bij de Breed & Partners. Bij vragen over dit blog of over de MIT-haalbaarheidssubsidie, kunt u contact opnemen met consultant John Dalenoord.