Leren innoveren!

Enige tijd terug sprak ik met iemand die mij vroeg of innoveren ‘te leren is’. Ik vond dat geen bijzondere vraag en mijn directe antwoord op zijn vraag was dan ook: ‘Ja, iedereen kan leren innoveren.’ Innovatie is niets anders dan continu willen verbeteren. Volg de Six Sigma LEAN methodes en je gaat vanzelf innoveren, omdat je niet anders kan en 100% LEAN niet bestaat!

Wat is er nodig om te kunnen innoveren?

Nu zijn we een paar maanden verder en als iemand mij deze vraag opnieuw zou stellen, dan zou ik toch iets anders reageren. Ik besef nu dat mijn antwoord maar voor een gedeelte waar is. Om te kunnen innoveren moet je naast de wil ook de capaciteit hebben om te innoveren. Wat ik bedoel met capaciteit is de tijd, het lef, maar ook de visie die hierbij hoort. In het kader van tijd en geld moeten er ook wel financiële middelen beschikbaar zijn. Ik heb ooit weleens iemand horen roepen: ‘Geld is in deze tijd nooit een probleem; er zijn voldoende investeerders die loaded zijn en van gekkigheid niet weten wat te doen met hun geld en sparen is vernietigen.’ Dit heeft mij het volgende doen beseffen: om te kunnen innoveren zal er meer moeten gebeuren dan het willen veranderen en verbeteren alleen.

Financiering van innovatie

Bedrijven die vragen om hulp bij het financieren van hun innovatie vragen zich dus niet af hoe ze aan geld moeten komen, maar eigenlijk vragen zij naar gedegen onderzoek over de echte pijn achter hun financiële behoefte. Welke pijn ligt daar? Wat moet worden opgelost zodat financiering geen probleem meer hoeft te zijn? Ook al heeft de ondernemer voldoende tijd en geld, dan nog kan deze pijn liggen in het feit dat de ondernemer niet de juiste mensen in dienst kan nemen om de innovatie door te voeren. De juiste ontwikkelaar, techneut of specialist kunnen niet ingehuurd worden omdat deze niet beschikbaar zijn of omdat de ondernemer (of ondernemer in spé) zo gefixeerd is op de techniek en de ontwikkeling dat hij/zij niet ziet hoe de innovatie naar de markt gebracht kan worden. Daarbij kan innovatie goed zijn, maar ook een gevaar.

Continuïteit is key

De focus op continu verbeteren en veranderen kan zo groot zijn dat de continuïteit in gevaar komt. De continuïteit is vaak een financiële motor achter de vernieuwing. Het oude product dat goed loopt, maar wel aan vernieuwing toe is. Het vroegtijdig informeren van klanten over de komst van het nieuwe product kan klanten ervan weerhouden een oud product nog af te nemen, in afwachting van het nieuwe. Dit kan leiden tot overmatige voorraden en stagnerende omzetten, waardoor het vermogen om te vernieuwen opeens dramatisch afneemt. Of door de focus te zetten op de vernieuwing kan het voorkomen dat men het oude goed verkopende product vergeet te onderhouden, waardoor incidenten ontstaan die leiden tot ontevreden klanten. Soms gaat de innovatie zo traag, dat de prijs van het core product opeens onder druk komt te staan waardoor de omzet en winst drastisch kunnen afnemen.

Lef, visie en de wil om te veranderen

Het lef om te innoveren en het hebben van een visie moeten dus worden gematched met de wil om continu te verbeteren/veranderen. Het vergt een goed plan dat de huidige mogelijkheden en toekomstige mogelijkheden op juiste wijze reflecteert. Het zoeken naar de pijn achter de pijn en het zoeken naar het juiste oplossingen, gebruik maken van het juiste netwerk, het juiste moment om te communiceren, het juiste moment om public relations in te schakelen en gebruik te maken van alle financiële mogelijkheden.

Om terug te komen op de vraag waar ik dit blog mee begon. Nee, niet iedereen kan leren innoveren. Maar met wat hulp van De Breed en Partners bij het vinden van de juiste financieringsmix en met wat lef ben ik ervan overtuigd dat uiteindelijk iedereen kan innoveren!

Harm Rouwendaal, consultant bij De Breed & Partners, adviesbureau voor innovatiefinanciering.