Het verkrijgen van kredieten met behulp van intellectuele eigendomsrechten

Elke serieuze onderneming heeft kapitaal nodig. Een deel kan de ondernemer mogelijk zelf inbrengen, maar het grootste deel zal toch vreemd vermogen zijn. Eigen kapitaal is er in diverse vormen, maar kapitaal in de vorm van intellectuele eigendomsrechten wordt vaak over het hoofd gezien. Intellectuele eigendomsrechten zoals merknamen, octrooien en auteursrechten van in-house ontwikkelde software zijn vermogensrechten die niet alleen als kapitaal op de balans kunnen worden opgenomen, maar ook kunnen worden ingezet voor het aanwenden van kredieten.

Subsidies en kredieten

Bij het opschalen van de onderneming zal de ondernemer er niet aan ontkomen om kredieten aan te trekken. Subsidies en kredieten ter bevordering van de innovatie zijn er in vele vormen en maten. De Breed & Partners kan u daar veel meer over vertellen. Om voor dergelijke kredieten in aanmerking te komen stelt de kredietverstrekker eisen aan de onderneming.

Intellectueel eigendomsrecht als onderpand

Een eis die bijvoorbeeld vaak gesteld wordt is het kunnen leveren van een onderpand. Het intellectueel eigendomsrecht leent zich daar perfect voor. U kunt op deze wijze zelf kapitaal als onderpand inbrengen door het verschaffen van een pandrecht op uw merknaam, het auteursrecht op de software, maar ook op de octrooien. Hierdoor kan de kredietverstrekker eerder geneigd zijn om het krediet te verstrekken, de risico’s zijn vanwege het pandrecht immers ingeperkt. Bovenal kunt u mogelijk ook betere voorwaarden bedingen op het krediet.

Octrooi als toegangsbewijs voor innovatiebox

Binnen het scala aan intellectuele eigendomsrechten hebben octrooien, naast het vestigen van pandrecht, nog vele andere voordelen. Met octrooien toont u immers aan dat u innovatief bezig bent en een monopolie kunt vestigen op bepaalde producten en/of diensten. Voor diverse kredietverstrekkingen kunt u met behulp van uw octrooi aantonen dat u innovatief bezig bent. Ook bieden octrooien u toegang tot andere financiële voordelen, bijvoorbeeld op fiscaal vlak. Een voorbeeld daarvan is de innovatiebox. Dit is een speciale tariefbox binnen de vennootschapsbelasting waarmee winst die in deze box valt, tegen een effectief tarief wordt belast van slechts 5%. Octrooien kunnen dienen als toegangsbewijs voor die innovatiebox en helpen op die manier de belastingdruk te verlagen. Daarmee zijn de kosten voor het aanvragen en verkrijgen van octrooi al heel snel terugverdiend!

Bent u benieuwd of er binnen uw onderneming mogelijkheden zijn voor het aanvragen van octrooi? Vraag uw subsidieconsultant van de Breed & Partners om vrijblijvend een afspraak met mij te maken, dan gaan we samen kijken in hoeverre het aanvragen van octrooi u kan helpen bij het verkrijgen van kredieten!

Door Bert Kneepkens, octrooigemachtigde bij AOMB.