Innovatieve ontwikkelingen binnen de ICT: het Internet of Things

Inmiddels heb ik heel wat directeuren en managers van verschillende ICT-bedrijven ontmoet in de afgelopen 12 jaar dat ik in de ICT zit. Een van mijn observaties is dat de groei van de Nederlandse ICT-sector het afgelopen decennium is achtergebleven bij de economie. Bovendien snijden zowel grote bedrijven als de overheid in hun kosten, waardoor ICT-budgetten het vaak ontgelden. De groeiverwachtingen voor de komende jaren zijn echter bovengemiddeld, vooral bij de bedrijven in het mkb die omzetgroei realiseren door innovatieve oplossingen in niches te ontwikkelen.

Uitwisselen van informatie via sensoren

Welke innovatieve ontwikkelingen ben ik zelf bij bedrijven tegengekomen? Eén ontwikkeling heeft te maken met het ‘Internet of Things’. Dit is een visie waarin objecten en producten in staat zijn om informatie met elkaar en met de mens uit te wisselen, dus waarin de fysieke wereld is verbonden met de virtuele wereld. Sensoren die aangebracht zijn in producten verzamelen gegevens over de toestand van de producten zelf en hun omgeving. Deze data vormen de basis om productfuncties te vernieuwen of te verbeteren, additionele diensten te ontwikkelen en nieuwe business modellen mogelijk te maken. Volgens Gartner kan het aantal connected devices in de wereld oplopen tot 30 miljard in 2020! Dit zijn smartphones, tablets, laptops, sensoren en andere producten die aan het internet verbonden zijn, zoals slimme thermostaten.

Slimme thermostaat

Deze ontwikkeling vindt plaats op het gebied van domotica, namelijk met de komst van de slimme thermometer. Een interessant Nederlands voorbeeld is Nefit, een Nederlandse leverancier van CV-ketels. Zij hebben een slimme thermostaat ontwikkeld die met Nefit ketels communiceert en ervoor zorgt dat het comfort verhoogt en de energierekening verlaagt. Het interessante van Nefit is dat het op het eerste gezicht een typisch traditioneel bedrijf lijkt (het is in 1948 opgericht), maar ze weten zich te vernieuwen door de kansen van het Internet of Things te omarmen.

Toepassingen van smartglasses

Een andere ontwikkeling die te maken heeft met het Internet of Things is de smartglass, zoals Google Glass, Sony Smart Glasses en Microsoft Glass. Een interessante toepassing van smartglasses is het gebruik hiervan in de operatiekamer. Voor de chirurg is deze bril meer dan een camera. Alles wat hij ziet, kan een specialist aan de andere kant van de wereld ook zien. Die specialist kan de opererende chirurg voorzien van advies terwijl hij bezig is. De chirurg hoort de specialist via een oortelefoon die aan de bril vastzit. Tegelijkertijd ziet de chirurg in de hoek van de bril kritische data over de patiënt, zoals het zuurstofgehalte in het bloed en de hartslag. Een andere toepassing van de smartglass zit in de retailsector. Tijdens het winkelen bij IKEA bijvoorbeeld, waar de producten in de winkel alleen tentoongesteld worden en pas in het magazijn beschikbaar zijn, geeft de consument aan de smartglass door wat hij wil kopen. Vervolgens doet hij via de bril de betaling, gaat hij een kopje koffie drinken en haalt hij na een half uur zijn producten in het magazijn op.

ICT overal om ons heen

In de meeste organisaties reist informatie langs bekende paden. Proprietary informatie wordt in databases opgeslagen en in rapporten geanalyseerd die vervolgens door het management gebruikt worden om beslissingen te nemen. Informatie kan ook van buiten komen, bijvoorbeeld uit openbare bronnen verzameld, van het internet af geplukt of bij informatieleveranciers ingekocht. Maar door het Internet of Things veranderen de voorspelbare informatiebanen. De fysieke wereld zelf wordt een soort van informatiesysteem. ICT zit dan niet meer alleen maar in desktops op kantoor of in servers in datacenters. Maar binnenkort overal om ons heen!

Gastblog door Anthony Carter van Carter Business Development Services

Hoe innovatief is uw bedrijf?

Bent u benieuwd naar de innovatie-score van uw bedrijf? Doe dan de gratis test en ontdek uw innovatiepotentieel. De test heeft 40 vragen.

Doe de test!

Financiering van uw innovatie

Zoekt u binnen uw ICT-bedrijf een financiering voor uw innovatie? Bekijk hier de verschillende subsidies voor innovatie of neem contact met ons op voor de financieringsmogelijkheden voor uw onderneming.

Meer informatie?

Roy de Boer

Heeft u vragen naar aanleiding van dit blog, wilt u meer informatie over het Internet of Things of wilt u meer weten over de financiering van uw innovatieve ICT-bedrijf? Neem contact op met onze collega Roy de Boer, die alles weet over het Internet of Things en Artificial Intelligence.