Innovatiestimulering, zin of onzin?

Jaarlijks investeert de Nederlandse overheid in techniek en innovatie. In de tijd dat er enorm veel bezuinigd wordt door de overheid, wordt er als mening gegeven dat dit ook zo moet zijn voor innovatiestimulering. Zeker ook in tijd van crisis werd deze vorm van stimulering met overheidsgeld kritisch bekeken. Opmerkingen zoals: “Wat voor zin heeft subsidie voor innovatie”, “Bedrijven kunnen hun innovatie best zelf betalen” of “WBSO lijkt wel een legale vorm van fraude” zijn hier voorbeelden van. Innovatiestimulering, zin of onzin?

Cijfermatig

De begroting voor innovatiestimulering schommelt en wordt jaarlijks vastgesteld. In 2019 bedraagt de begroting voor de WBSO € 1.205. Dit is hetzelfde als in 2018 en ook de voorwaarde en het aanvraagprogramma zijn gelijk gebleven. De begroting voor de WBSO is van 2013 tot 2019 met meer dan 66% gestegen waaruit blijkt dat de WBSO voor de overheid wel als belangrijk wordt gezien. Verder zijn de parameters voor de WBSO in 2019:

  • Het percentage van de 1e schijf bedraagt 32%
  • De bovengrens van de 1e schrijf bedraagt €350.000
  • Het percentage van de 2e schijf bedraagt 16%
  • Het percentage van de 1e schijf voor starters bedraagt 40%
  • De S&O-aftrek voor zelfstandigen bedraagt €12.775
  • De aanvullende S&O-aftrek voor startende zelfstandigen bedraagt €6.391
  • Het budget voor de WBSO bedraagt €1.205 miljoen

In de praktijk

Helaas is het niet zo zwart-wit. Sommige innovaties hadden immers ook plaats kunnen vinden zonder subsidie. Bovendien wordt het nog steeds niet duidelijk welke voordelen nu precies worden toegerekend aan de WBSO subsidie. De groei in werkgelegenheid? De belastingopbrengsten? En over welke termijn? Bovendien zullen altijd de grenzen binnen een dergelijke regeling worden opgezocht en door sommigen overschreden waardoor een deel van de innovatiesubsidie wellicht ten onrechte wordt verstrekt. Het feit blijft echter dat, ondanks stimuleringsmaatregelen, loonkosten nog steeds de grootste kostenpost blijft in innovatieprojecten en dat als gevolg hiervan ook hoogwaardig R&D werk naar het buitenland verdwijnt. En Nederland is immers al een aantal jaar innovatieleider van Europa, door deze bijdragen van de overheid kan Nederland deze rol hopelijk behouden.

En dus…

Zal het een punt van discussie blijven of het bestaan van innovatiesubsidies gerechtvaardigd is. Volgens mij wel, om de eenvoudige reden dat innovatie een punt is waarop Nederland zich blijvend kan onderscheiden en het verschil kan maken ten opzichte van het buitenland.

Door Robert van Loon– Senior Consultant bij De Breed & Partners