Geef het MKB meer aandacht

L’histoire se répète. Zo lijkt het. Zoals aan het begin van deze eeuw, op het toppunt van de dot.com gekte, wordt ook nu extreem veel aandacht gegeven aan startups. Toen ging het om het relatief nieuwe internet; nu zijn mobile en social de drivers. Natuurlijk is het goed dat nieuwe ontwikkelingen gestimuleerd worden maar dat betekent nog niet dat daarmee de rol van de al langer bestaande MKB-bedrijven uitgespeeld zou zijn.

Financieren van nieuwe initiatieven

15 Jaar geleden waren Roel Pieper en de toenmalige minister van EZ Hans Wijers de initiatiefnemers van Twinning. Er werd direct 100 miljoen gulden voor vrijgemaakt, waarmee dure interim managers aan de gang konden gaan. Na twee jaar was er een organisatie met tientallen medewerkers en een fonds met belangen in een 25-tal jonge technologiebedrijven. Twinning heeft niet gebracht wat beloofd werd en het geld is feitelijk merendeels verbrand. Vandaag de dag telt ons land zonder overdrijven tientallen incubators en accelerators. Zij richten zich op min of meer dezelfde doelgroep als destijds Twinning. Op enkele commerciële initiatieven als Rockstart en Startupbootcamp na, worden de incubators direct of indirect grotendeels door de overheid gefinancierd. Opnieuw dus en ook nu gaat het om relatief groot geld.

Aandacht voor technologiebedrijven in het MKB

We lijken niets geleerd te hebben van het verleden, maar misschien is het nog iets te vroeg om conclusies te trekken. Mijn oproep is tweeledig. Allereerst richting de regionale overheden: stop met het omarmen van nieuwe incubators. Er zijn er al teveel en laat liever de markt nu verder zijn werk doen. Rockstart en Startupbootcamp zijn voorbeelden van succesvolle initiatieven waar ondernemers hun nek uitsteken en zo hoort het. Geef verder meer aandacht aan de vele succesvolle al langer bestaande technologiebedrijven in het MKB. Aan de bedrijven die de startersfase ruimschoots ontgroeid zijn en ook veelal internationaal actief zijn. Zij leveren concrete toegevoegde waarde aan hun klanten. En zij zijn de motoren van de economie en arbeidsmarkt. Wees er zuinig op!

Gastblog door Ben Alfrink van Skillcity