Financiering van innovatie: Disruptive innovation

De overheid geeft miljarden uit aan subsidies ten behoeve van innovatie binnen bedrijven. Komt innovatie voor veel bedrijven wel op tijd om hun marktpositie te behouden of zelfs te vergroten? Bij patenten zien we ook dat de werkelijkheid van de markt een patentaanvraag allang voorbij is gegaan. Subsidies worden gebuikt om beleid te ondersteunen en te stimuleren. Dit zou ervoor moeten zorgen dat bedrijven vooruit kunnen gaan. De overheid bepaalt veelal de thema’s waarbinnen de subsidies vallen en zorgt zo voor een stuk financiering van innovatie. Spannen we het paard niet achter de wagen hiermee? De hedendaagse markt beweegt in een hoog tempo. Innovatieve bedrijven hebben vaak geen notie van mogelijk toekomstige concurrenten, negeren de signalen of schuiven de innovatieve ideeën van deze partijen vaak terzijde. Neem bij voorbeeld de opkomst van 3D printing. Het zou maar zo kunnen dat je hiermee makkelijker producten kunt copieren en dus IP kunt stelen. De gebruiker van deze technologie zou een snellere markt penetratie kunnen bewerkstelligen en sneller de producten kunnen aanpassen.

Financiering van innovatie

Zou het in dat opzicht handig zijn dat bedrijven hun budget voor R&D en dan met name gericht op ontwrichtende innovatie goed gevuld moeten houden om hun marktpositie te versterken. Ze kunnen op deze wijze wellicht sneller accelereren dan achter thema subsidies aan te jagen. Hier komt sowieso een enorme horde op af waardoor de slagingskans op het verkrijgen van de subsidie al substantieel afneemt en bij een afwijzing het project ook nog eens een stille dood sterft. Gelukkig gunnen steeds meer bedrijven, met name jonge bedrijven, de werknemers de tijd een percentage van hun werktijd te benutten om creatieve ideeën te bedenken en te ontwikkelen. Kunnen we dit het Human Capital noemen? Ik denk het wel. De Return on Investment zou je in dat kader ook kunnen vertalen naar een winst op het leren in een bedrijf, ook als dit niet direct leidt tot een nieuw product kan dit eventueel een  methode zijn om toekomstige disruptie te voorkomen. Projecten gericht op de leercultuur van de werknemers worden zelfs gesteund door het Europees Sociaal Fonds. Financiering van innovatie kan dus op veel manieren.

Financiële steun van de overheid

De overheid ziet ook een verandering. Ze regelen veel beleid georiënteerde subsidies in en denken na welke instrumenten ondernemers nodig hebben. We zien bijvoorbeeld dat de Europese Commissie een speciale subsidie in het leven heeft geroepen, SME instrument. Deze subsidie zorgt voor financiële steun voor bedrijven die aan de Pro-disruptive kant bewegen. De laatste tijd zien we ook steeds meer behoefte ontstaan met betrekking tot aanvragen voor krediet voor innovatie.
Toch hebben de meeste stimuleringsprogramma’s een beperkte range en effect vanwege het feit dat bedrijven de moeite moeten doen een  veelal omslachtige aanvraag in te dienen die de snelheid van de innovatie vaak niet ten goede komt. Men wacht , of moet wachten om de innovatie in gang te brengen.  De markt is vaak al sneller. In Nederland zou de overheid wellicht nog meer kunnen bijdragen aan de innovatiekracht van ondernemingen, niet door nog meer thema gestuurde programma’s te lanceren, maar door fiscale incentives (naast de WBSO) te bedenken die eenvoudig kunnen worden geactiveerd zonder al teveel rompslomp en administratie. We staan aan de vooravond van meer ontwrichtende innovaties die de huidige gevestigde bedrijfsorde kunnen verstoren met de nodige gevolgen op maatschappelijk vlak.
Bent u op zoek naar meer informatie over subsidies voor innovatie? Neem dan contact op met Robert Helmer via helmer@debreed.nl of via 076-5654321