Europa innoveert: Horizon 2020

Of u nu eurosceptisch bent of niet, het is onmiskenbaar dat sommige innovatieve processen pas effectief kunnen zijn wanneer ze op internationale schaal worden georganiseerd. Op dit niveau ontstaan vanzelfsprekende voordelen van schaalgrootte, kan enorme waarde gecreëerd worden door het bundelen van internationale expertise, en krijgen innoverende partijen meteen commerciële voet aan de grond in het buitenland. Dat weten niet alleen innovators zelf, maar dat weten ook onze vertegenwoordigers in Brussel.

Innovatiebeleid

De beleidsbepalers aldaar bevinden zich in een belangrijke, maar ook lastige positie. Hun beleid creëert enerzijds faciliteiten voor internationale innovatie, maar anderzijds moeten in datzelfde beleid veel verschillende belangen vertegenwoordigd worden. Belangen die elkaar nogal eens willen bijten. Uit pogingen om alle stakeholders zoveel mogelijk tevreden te stellen, maar tegelijkertijd zoveel mogelijk innovatiepotentieel een goede voedingsbodem te kunnen bieden, ontstaan vaak nogal ingewikkelde, bureaucratische, soms zelfs intimiderende beleidskaders. Dit kan voor innovatieve ondernemers een grote hindernis vormen bij het aanspraak maken op Europese subsidie. Voordat Europa dus zijn rol als innovatie stimulator optimaal kan spelen, moet het daarom misschien eerst zelf innoveren.

Horizon 2020: Stimuleren van subsidies de komende 7 jaar

Dat Europa zich hiervan bewust is, blijkt uit het Horizon 2020 programma, dat wij onlangs gelanceerd zagen worden op de Innovatie Estafette 2013 in de RAI te Amsterdam. Horizon 2020 is hét instrument waarmee de Europese Commissie subsidies de komende zeven jaar wil stimuleren. Het programma is de opvolger van KP7 (FP7), maar juist waar dat programma een hoge drempel opwierp voor potentiële deelnemers, probeert Horizon 2020 de vele regels en eisen te vereenvoudigen en verlichten. Zo wordt er vaker gewerkt met vaste tarieven, is een accountantscontrole veel minder vaak vereist, hoeven samenwerkingsverbanden vaak niet meer  te worden geformaliseerd, en kunnen kostenposten in het project eenvoudiger gecategoriseerd worden.

De innovatie zelf moet leidend zijn, niet de regelgeving

Een tweede belangrijk verschil is de inspraak die potentiële deelnemers zelf in meerdere mate krijgen in het type innovatie dat door Horizon 2020 ondersteund wordt. Beleid komt tot stand via politieke besluitvorming, en adviesorganen vanuit industriële sectoren hebben daarin een beperkte rol.  Hierdoor zijn maatschappelijke vraagstukken in deze beleidskaders leidend, en wordt pas later gezocht welke innovatieve technologie deze vraagstukken zouden kunnen helpen aanpakken. Echter, de economie is de motor van de samenleving, en men is er zich daarom steeds meer van bewust dat de innovatie zelf leidend zou moeten zijn, van waaruit vervolgens maatschappelijke vraagstukken kunnen worden beantwoord. Vanaf 2014 krijgen de topsectoren, maar ook individuele programmadeelnemers, meer mogelijkheden om hun innovatie aanhangig te maken bij de subsidieverstrekker.

Maar eerst 2014

Nu ons vanuit Europa weer nieuwe mogelijkheden geboden worden om innovatieve ideeën te realiseren, is het aan u en mij om aan te sluiten. Zoals gezegd zijn de administratieve eisen voor Horizon 2020 al grotendeels bekend. De onderwerpen die vanuit dit programma zullen worden gesubsidiëerd, worden in de eerste calls vanaf 11 december bekend gemaakt. Maar er kan nu al voorgesorteerd worden om de kansen op Europese ondersteuning te vergroten. De sleutel ligt in proactiviteit. Maak uzelf en uw innovatieve ideeën bekend bij de topsectoren, bij potentiële internationale samenwerkingspartners en –verbanden,  en natuurlijk ook bij ons. Want wij kunnen u als spin in het web langs de juiste draden leiden naar het beste resultaat.

Door Joris van Eil, consultant bij De Breed & Partners