Crowdfunding: uw rendement volgens de AFM

Eind 2016 kwam de Autoriteit Financiële Markten met het bericht naar buiten dat crowdfundingplatformen informatie over risico’s moeten verbeteren. Met name inzicht in de zogeheten wanbetalingen moet een realistischer beeld geven van de risico’s die aan crowdfunding verbonden zijn. De AFM is van mening dat op dit moment de crowdfundingplatformen de nadruk te veel op de geboden rendementen leggen, terwijl deze door wanbetalingen in werkelijkheid lager uitpakken.

Jaarrendement per platform

Inmiddels hebben een aantal platformen statistieken naar buiten gebracht. Dit zijn de platformen Collin Crowdfund, Geldvoorelkaar en Investormatch. Een aantal kengetallen vanuit de platformen zelf:

Collin Crowdfund
(tm 30-04-19)

 Geldvoorelkaar
(01-02-19)

 Investormatch
(tm 01-03-19)
Totaal gefinancierd € 142.320.000 € 155.300.000 € 3.916.700
Verstrekte leningen 629 1.439 59
Jaarlijks netto rendement 3.74%  4.32% 5.59%

Op het eerste oog lijkt er niet heel veel aan de hand. Het rendement bij Collin Crowdfund is met 3.74% significant lager dan de gemiddelde rente per investering maar nog altijd beduidend hoger dan de rente op een spaarrekening. Geldvoorelkaar noteert een rendement van 4.32% en Investormatch haalt bijna 5.6% netto jaarrendement. De vraag is echter hoe deze rendementen tot stand zijn gekomen en hoe deze totstandkoming zich verhoudt tot wat de AFM verlangt qua berichtgeving.

Inzichtelijk maken van betalingsachterstanden

De AFM vindt het de verantwoordelijkheid van platformen dat betalingsachterstanden inzichtelijk worden weergegeven, op een duidelijke en begrijpelijke manier. Onderstaande tabel geeft de informatie weer per platform waarvan de AFM het belangrijk vindt dat deze gepresenteerd wordt aan investeerders en of deze ook daadwerkelijk wordt getoond:

Collin Crowdfund
(tm 30-04-19)
Geldvoorelkaar
(tm 01-02-19)
Investormatch
(tm 01-03-19)
Totaal gefinancierd € 140.561.000 € 155.300.000 € 3.916.700
Totaal afgelost € 55.694.714,25 € 1.635.978,43
Uitbetaalde rente € 13.109.105,24 € 386.625,42
Totaal betalingsachterstanden + afboekingen € 5.623.240,31 € 4.912,16
Openstaand saldo € 83.370.727,73 € 2.139.444,02
Betalingsachterstand 45-89 dagen € 757.968,64 € 4.912,16
Betalingsachterstand 90-179 dagen € 1.395.624,58 € 0
Betalingsachterstand 180-364 dagen

Betalingsachterstand > 365 dagen

€ 1.804.385,96

 

€ 1.665.261,13

 

 

 

€ 0

 

€ 0

 

Duidelijk is dat Collin Crowdfund en Investormatch alle gegevens die de AFM verlangt tonen op de website. Geldvoorelkaar is minder transparant in de weergave van de gevraagde gegevens. Behalve het totaal gefinancierde bedrag worden er geen bedragen getoond. Wel laten ze zien hoeveel projecten (per risicoklasse) zijn gestopt met betalen. Verder worden er verschillende rendementscalculaties weergegeven. De manier waarop het rendement wordt berekend verschilt ook per platform. Collin Crowdfund neemt de gemiddelde rente en trekt daar het afgeboekte deel van de uitbetaalde rente, vermenigvuldigd met de gemiddelde rente, vanaf. Geldvoorelkaar gebruikt de IRR (Internal Rate of Return) als rekenkundige methode voor het berekenen van het rendement. Investormatch hanteert dezelfde methode als Collin Crowdfund en berekent vervolgens het rendement door de gemiste termijnen af te boeken. Vermeld staat dat het om één project gaat met een betalingsachterstand, waar een betalingsregeling mee is getroffen. De AFM geeft overigens geen duidelijkheid over welke rekenkundige methodiek gewenst is.

Rendementscalculatie

Terug naar de rendementscalculatie en hoe deze tot stand komt. Wat geen van de platformen doen is een rendementscalculatie zoals de AFM die graag zou zien. De AFM vindt dat een betalingsachterstand als volledige afboeking gezien moet worden gezien zodra er meer dan 90 dagen achterstand is. Dit is in lijn met de Basel II-wetgeving die ook geldt voor bijvoorbeeld banken.
Met de statistieken die de platformen hebben gegeven kan voor Collin Crowdfund het rendement worden berekend volgens de richtlijnen van de AFM. Het berekende rendement geldt voor de totale portefeuille en het totale leenbedrag (het rendement van iemand die de gehele portefeuille zou hebben gefinancierd). Geldvoorelkaar geeft het rendement weer als alle projecten die gestopt zijn met betalen direct worden afgeboekt. Dit cijfer zou zelfs nog een stap verder gaan dan de richtlijnen van de AFM. Toch zou het erg prettig zijn als Geldvoorelkaar wat meer inzicht geeft en ook regelmatiger met cijfers naar buiten zou komen. Omdat er een andere rekenmethodiek (IRR) wordt gebruikt dan bij Collin Crowdfund en Investormatch zou dit wel eens een vertekend beeld kunnen geven van hoe het platform presteert ten opzichte van de andere platformen. Het is aan de hand van de statistieken van Geldvoorelkaar niet mogelijk om deze methodiek daarop toe te passen. Op de Investormatch statistieken kunnen de AFM richtlijnen wel worden toegepast om het rendement te berekenen.

Onderstaande tabel geeft uw rendement volgens de AFM per platform weer:

Collin Crowdfund
(tm 28-02-19)

 Geldvoorelkaar
(tm 01-12-18)

 Investormatch
(tm 01-02-19)
Totaal gefinancierd € 138.861.000 € 148.200.000 € 3.856.700
Verstrekte leningen 615 1.437 56
Jaarlijks netto rendement 3.01%  4.20% 5.58%

Is het verstandig om te investeren via crowdfunding?

Als het over crowdfunding gaat wordt vaak de sociale component benadrukt. Eén van de redenen waarom voor crowdfunding als financieringsinstrument wordt gekozen is vrijwel altijd dat men het zo mooi vindt dat er “samen” iets mogelijk wordt gemaakt. Maar als het gaat om leningen, zo’n 80% van de totale som die per jaar gefinancierd wordt, dan is crowdfunding voor veel investeerders in de eerste plaats een manier om rendement te maken. Deze rendementen komen bij sommige platformen steeds meer in het geding naarmate de markt volwassen aan het worden is. Afhankelijk van de beoordelingsmethodiek en selectiecriteria zullen de succesvolle platformen zich gaan onderscheiden van de platformen met slecht tot niet renderende leningenportefeuilles. Naar mijn verwachting zullen er binnen twee jaar platformen komen die een negatief rendement noteren voor hun portefeuille.

Laat dit je niet direct afschrikken om te investeren via crowdfunding. Ik ben van mening dat je een prima portefeuille op kunt bouwen via crowdfunding. Zorg dat je een goed gespreide portefeuille met leningen opbouwt en investeer een niet te groot deel van je vermogen. De rating of risicoclassificatie die de platformen geven kunnen je helpen in de beslissing om te investeren maar moeten nooit leidend zijn. Bij twijfel nooit investeren in een project, geloof me, er komen genoeg nieuwe kansen!

Deze blogpost is GEEN beleggingsadvies. Investeerders dienen een eigen inschatting te maken van de risico’s die investeren (via crowdfunding) met zich meebrengt.

Jeroen Snellen

 

Door Jeroen Snellen, consultant Investormatch