Crowdfinance: crowdfunding voor het MKB

De crisis heeft het financieringslandschap voor het MKB de afgelopen jaren stevig opgeschud. Traditionele partijen werden gedwongen hun balansen te reorganiseren, mede door nieuwe regelgeving. Daarnaast heeft een sterk aangewakkerde kostendrive gezorgd voor een meer kritische en meer gestandaardiseerde benadering van het MKB als het gaat om financieringsvraagstukken. Verdere digitalisering heeft ertoe geleid dat het persoonlijke contact met de bankier bij relatief kleinere financieringen terugloopt. Tegelijkertijd merken wij binnen Collin Crowdfund hoe belangrijk dat persoonlijke contact is in de dagelijkse praktijk van de MKB-ondernemer. Deze heeft behoefte aan advies van professionals waarmee hij tegelijkertijd een vertrouwensband opbouwt.

Verschillende partijen hebben de afgelopen tijd op deze behoefte ingespeeld. Kredietunies, nieuwe factoring initiatieven, oplevende leasemaatschappijen en natuurlijk crowdfundingplatformen. Veelal initiatieven die, geholpen door laagdrempelige internettoepassingen, vraag en aanbod eenvoudig kunnen afstemmen.

Crowdfinance

Een van de snelst groeiende nieuwe financieringsvormen is crowdfinance. Een vorm van crowdfunding die zich specifiek richt op financiering van het MKB. Binnen een totale crowdfundingmarkt van 63 miljoen euro, was deze vorm in 2014 goed voor ruim 51 miljoen aan verstrekte financieringen (bron: Douw & Koren – Crowdfunding in Nederland – januari 2015). Voor 2015 wordt een ruime verdubbeling voorzien.

Met name aspecten als marketing, klantenbinding, sociale betrokkenheid en media exposure voegen extra waarde toe aan crowdfinance. Juist het betrekken van je innercircle, zoals klanten, medewerkers, leveranciers in combinatie met vrienden, kennissen en wellicht familie kan in combinatie met het benutten van social media kanalen tot waardevolle effecten leiden.

Regelgeving crowdfunding

Ook de toezichthouder constateert een interessante ontwikkeling. De AFM heeft in een recent onderzoek geconcludeerd dat deze vorm van financiering een duw in de rug verdient! (bron: AFM – Naar een duurzame sector Onderzoek naar (toezicht op) de crowdfundingsector –december 2014). Minister Dijsselbloem informeerde de kamer vervolgens met de aankondiging van prudente regulering met als uitgangspunt de positieve trend niet af te remmen, maar juist te stimuleren!
Vanuit de Branchevereniging ‘Nederland Crowdfund’ wordt er ook met het ministerie van Economische Zaken meegedacht hoe dit vorm te geven met al dan niet fiscaal gedreven oplossingen.

Co-financiering

Het is mijn persoonlijke overtuiging dat samenwerking tussen partijen uiteindelijke het mooiste resultaat oplevert voor alle betrokkenen. Vanuit Collin Crowdfund zijn wij steeds op zoek naar een afgewogen mix van financieringsmogelijkheden, die uiteindelijk het beste past bij de klant. Zo werken wij samen met de banken, corporate finance huizen, bedrijfskundig adviesbureaus en natuurlijk subsidieadviseurs zoals De Breed & Partners. Gebruikmakend van de niet geringe kennis van al die partijen, wordt de MKB-ondernemer optimaal geholpen om zijn business te laten renderen en de continuïteit van zijn onderneming te waarborgen.

Door Jan-Willem Onink, Commercieel Directeur Collin Crowdfund. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via jan-willem.onink@collincrowdfund.nl of via 06-46978478.