De circulaire economie: nieuwe trend of old school?

In mijn werk als consultant komen we regelmatig bij bedrijven, waar we veel nieuwe ontwikkelingen en projecten zien. Vaak ben ik verrast door het enthousiasme van de ondernemers en hun medewerkers over de nieuwe projecten die ze hebben bedacht. Het zijn projecten die uit de core business van hun bedrijf voortkomt, maar je ziet ook de brede blik die ondernemers hebben voor de huidige trends en wat er leeft in de markt. Eén van die trends is de stap naar het hergebruik van materialen om grondstoffen verbruik te reduceren, de circulaire economie.

Tegenwerking door wet en regelgeving

Met betrekking tot hergebruik lopen al een aantal trajecten met wisselend succes, wat niet altijd ligt aan de complexiteit van het product of proces, maar wat ook tegenwerking ondervindt vanuit te strenge regelgeving of juist het gebrek eraan. Bedrijven zien vaak wel de mogelijke oplossing voor dringende problemen, maar worden tegengewerkt door de huidige wet en regelgeving. Het ontbreekt aan stimulans en/of motivatie om de marktpartijen een goede oplossing te laten uitontwikkelen voor het reduceren van bijvoorbeeld de emissie van benzine of andere milieu onvriendelijke dampen. De afwezigheid van goede regelgeving of de handhaving daarop maakt dat we hier toch nog een lange weg te gaan hebben.
Heel specifiek vermeld ik WE, want dit is niet iets van de politiek alleen en ook niet van een beperkt aantal bedrijven. Dit is toch iets waar WE allemaal wel ons steentje aan bij kunnen dragen.

Bewustwording van de circulaire economie

Een goede bewustwording van de circulaire economie bij eenieder kan hier aan bijdragen. De overheid neemt die taak zeker serieus door circulaire economie als een speerpunt te maken in bijvoorbeeld een subsidie regeling, inclusief het benoemen van dit fenomeen als nieuwe trend.

Maar is dit een nieuwe trend, een nieuwe ontwikkeling, of zijn we als hedendaagse consumenten gewoon een aantal zaken vergeten die onze ouders en voorouders wel heel goed voor ogen hadden en ook praktisch toepasten? Van onze ouders heb ik de eigen moestuin meegekregen als belevenis, maar ook het gebruiken van kliekjes. Dus de vraag blijft: Is circulaire economie een nieuwe trend of toch echt old school?

Als consultant zie ik de lessen van vroeger, die nu op een nieuwe wijze worden toegepast. Als de gebruikers van nu dat circulaire economie noemen, prima. De ouderen onder ons kloppen zich op de borst, old school heeft nog toekomst!

Door Corne van Gool, Partner en sr. Consultant De Breed & Partners.