Het belang van sociale innovatie

Denk je aan innovatie, dan denk je al snel aan technologische innovatie. Dat is jammer, want de menselijke kant van innovatie is minstens zo belangrijk! We noemen dat sociale innovatie.

Als ondernemer doe je waarschijnlijk ontzettend je best om de nieuwste technologietrends op te volgen, of juist om een trendzetter te zijn. Dat kost enorm veel tijd én geld. Maar wist je dat je niet alleen innovatief bent, wanneer je een octrooi of grote R&D-afdeling hebt? Sterker nog, uit onderzoek blijkt dat de traditionele R&D slechts 25% verantwoordelijk is voor innovatie. De andere 75% komt van sociale innovatie.

Ook voor ons geldt dat wij ons voornamelijk focussen op technologische innovatie, maar we zijn ons ook zeker bewust van de sociale kant. Financieringsvormen waarbij het personeel centraal staat, houden wij dan ook nauwlettend in de gaten en hier dienen wij regelmatig met succes aanvragen voor in.

Sociale innovatie. Wat is dat nu eigenlijk?

Binnen bedrijven ontstaat er steeds meer aandacht voor sociale innovatie, maar wat houdt dat nu eigenlijk precies in? Er zijn tientallen definities, maar uiteindelijk draait het allemaal om slimmer, flexibeler en dynamischer organiseren. Organisaties die zich bezighouden met sociale innovatie hebben dan ook allemaal de volgende gemeenschappelijke kenmerken:
1: Slimmer (samen)werken
De medewerkers doen datgene waar ze goed in zijn, zodat hun talent wordt gestimuleerd. Dit geeft hen bovendien een verantwoordelijkheidsgevoel.
2: Flexibel organiseren
Binnen de organisatie is veel kennis en kunde aanwezig. Hier wordt gebruik van gemaakt door (horizontale) teams te creëren van mensen met verschillende expertises.
3: Dynamisch managen
Er komt meer verantwoordelijkheid bij de medewerkers te liggen. Soms wordt er zelfs gesproken over ‘zelfsturende teams’. De manager ontwikkelt een meer coachende rol.
4: Co-creatie
Er wordt meer samengewerkt met externe partijen. Hierbij valt te denken aan consumenten, bedrijven, overheden en/of kennisinstellingen.

Waarom is sociale innovatie belangrijk?

Sociale innovatie draait dus kort gezegd om werknemers die betrokken en toegewijd zijn, zich flexibel opstellen en hun kwaliteiten optimaal benutten. Dit heeft logischerwijs een positief effect op de bedrijfsresultaten en op de innovatiekracht van het bedrijf.

Innoveren is experimenteren

Innoveren kost tijd. Dat valt niet te ontkennen. Helemaal als je bedenkt dat innoveren gepaard gaat met experimenteren. Voor een goed voorbeeld van zo’n experiment kunnen we kijken naar Zweden, waar veel bedrijven de werkdagen hebben ingekort naar zes uur. En wat blijkt? Wanneer je maar zes uur hebt, ga je je tijd nuttiger indelen en daarom verricht je vaak dezelfde hoeveelheid werk als in acht uur. Werknemers worden er productiever van en zij houden daarnaast meer tijd over voor hun kinderen, sport en ga zo maar door. Een win-win situatie!

Hoe kunnen we sociale innovatie bevorderen?

Volgens het rapport Smart Industry en Sociale Innovatie van Erasmus Centre for Business Innovation zijn er diverse factoren die sociale innovatie kunnen bevorderen. Allereerst is dat technologische innovatie. Hierover bestaan verschillende opvattingen, want technologische innovatie kan een aanleiding vormen voor sociale innovatie, maar je kunt ook zeggen dat personeel nodig is om technologische innovatie te realiseren. Uiteindelijk versterken beide vormen elkaar. Zo hebben ontwikkelingen op het gebied van informatietechnologie er bijvoorbeeld aan bijgedragen dat zelfsturende teams beter kunnen functioneren door een betere informatievoorziening.
Een andere factor die sociale innovatie kan bevorderen is het leiderschap binnen een organisatie, maar ook de samenstelling van het personeel. Zijn zij hoog opgeleid? Wat is hun specialisatie? Hoe toegewijd zijn ze? Wanneer er zowel intern als extern veel wordt samengewerkt, draagt dit bij aan een hoger niveau van sociale innovatie.
Tot slot zijn er ook externe factoren die van invloed kunnen zijn. Neem bijvoorbeeld de toenemende concurrentie of het feit dat sociale innovatie wordt toegepast bij een concurrent. Dit kan ook een wake up call zijn voor de eigen organisatie.

Wat levert het op?

Uit datzelfde rapport blijkt dat medewerkers van sociaal innovatieve bedrijven enthousiaster zijn en hoger scoren op tevredenheid. Het is wel belangrijk om te weten dat medewerkers eerst negatieve gevoelens kunnen ervaren, zoals onrust en ongemak. Deze worden veroorzaakt doordat het roer wordt omgegooid; oude werkwijzen worden overboord gegooid en het is vaak onduidelijk hoe de toekomst eruitziet. Wat verder opvalt is dat organisaties die inzetten op de combinatie van technologische en sociale innovatie een flinke toename zien in het personeelsbestand, terwijl er bij bedrijven die vooral inzetten op technologische innovatie juist een afname zichtbaar is.

ESF subsidie voor sociale innovatie

Bent u geïnspireerd geraakt en wilt u uw bedrijf ook anders gaan inrichten? Zodat medewerkers slimmer gaan samenwerken en zodat hun talent gestimuleerd wordt? Dan is een adviseur op dit gebied waarschijnlijk meer dan welkom, want waar begin je dit proces? De ESF subsidie voor Duurzame Inzetbaarheid vergoedt een deel van de kosten die je maakt voor het inhuren van zo’n adviseur. U kunt tot wel € 12.500 aan subsidie ontvangen.

Andere subsidieregelingen voor personeel

Om leerlingen en studenten beter voor te bereiden op de arbeidsmarkt en hun talent te stimuleren, is de subsidieregeling praktijkleren in het leven geroepen. Met deze regeling kunt u € 2.500 subsidie per deelnemer ontvangen wanneer je een praktijkleerplaats of werkleerplaats aanbiedt binnen een bedrijf.

Hoe innovatief is uw bedrijf?

Bent u nieuwsgierig naar uw innovatie-score en waar uw financieringskansen liggen? Aan de hand van 40 vragen brengen wij uw innovatiepotentieel in kaart. Deze vragen hebben wij verdeeld over 4 categorieën en zijn eenvoudig te beantwoorden.

Doe de test!

Michiel van den BoschMeer informatie?

Wilt u ook een adviseur inhuren, zodat u advies kunt inwinnen op het gebied van sociale innovatie? Of wilt u een leerplaats aanbieden? Neem dan contact op met DB&P consultant Michiel van den Bosch of download de gratis factsheet.