WBSO
Er zijn in 2016 37.275 WBSO aanvragen toegekend door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Met name MKB-ondernemers hebben gebruik gemaakt van de Wet ter Bevordering van Speur en Ontwikkelingswerk (97%). Het gaat om 142.855 S&O-projecten waarbij innovatie en nieuwe technologieën centraal staan. Voor deze projecten is in totaal €... Lees verder
blockchain
De term blockchain is vrij mysterieus en zelfs experts die heel diep in de materie gedoken zijn, vinden het lastig om de technologie in makkelijke bewoordingen aan een leek uit te leggen. Toch is blockchain een ‘hot’ onderwerp. Events over blockchain schieten als paddenstoelen uit de grond, boeken worden... Lees verder
OPOost
De Beleidsregel ‘financiële correcties’ is reeds gepubliceerd in het Operationeel Programma EFRO Oost-Nederland 2014-2020 (OPOost). Dit meldt de provincie Gelderland, de autoriteit die verantwoordelijk is voor het managen van het subsidieprogramma in Oost-Nederland. De Beleidsregel financiële correcties is erop gericht dat verantwoording wordt afgelegd door de managementverantwoordelijke autoriteit over... Lees verder
innovatieve technologieën
De komende jaren gaat een groep van zo’n 100 onderzoekers samen met het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties innovatieve technologieën ontwikkelen. Er wordt een totaalbedrag van € 32 miljoen beschikbaar gesteld. Het toponderzoek zal plaatsvinden binnen zes nieuwe perspectiefprogramma’s. Deze moeten leiden tot: Een nieuwe 3D-printer voor grote metalen onderdelen... Lees verder
Hyperloop
De Hyperloop is eigenlijk een oud idee uit 1800 van de Londenaar George Medhurst: een transportsysteem met een vacuüm luchtdrukbuis. In 1844 werd daarvoor in Ierland al een testtraject aangelegd. Twee jaar geleden lanceerde de oprichter van Tesla, wij mogen Elon zeggen, via zijn bedrijf SpaceX een challenge om ideeën in... Lees verder
Breda Startup Award
Op dinsdag 14 november vond de finale van de Breda Startup Award 2017 plaats. Er werden twee prijzen uitgereikt: de juryprijs werd gewonnen door ‘De Rontgendokters’ en de publieksprijs ging naar ‘Schoolsoepie’. Deze bedrijven zijn gekozen omdat ze het in zich hebben (inter)nationaal het verschil te maken en een hoge... Lees verder
SDE+
Er zijn maar liefst 5.783 aanvragen ingediend voor de duurzaamheidssubsidie SDE+ bij de RVO. Het gaat om aanvragen voor technologieën die zijn gericht op duurzame energievoorzieningen in Nederland, in het bijzonder de opwekking van hernieuwbare energie. Het totale aangevraagde bedrag aan subsidie in de openstellingsronde in het najaar... Lees verder
OPZuid
Het subsidieprogramma OPZuid om innovatie te stimuleren in Zuid-Nederland (Noord-Brabant, Limburg en Zeeland) zal opnieuw worden opengesteld. Het programma is gericht op het bedrijfsleven (zelfstandigen, MKB en grootbedrijf) en kennisinstellingen. De nieuwe openstelling is reeds gepubliceerd in de Subsidieregeling Operationeel Programma Zuid-Nederland 2014-2020 (SOPZUID). Paragraaf 4 in het programma... Lees verder
Acceleratorprogramma Startup in Residence
Een gemeente lijkt niet de meest logische instantie om startups te stimuleren, een gemeente wordt vaak namelijk bestempeld als een bureaucratische instantie met een wirwar aan regelgeving. De gemeente van Amsterdam breekt echter met dit stereotype door middel van hun succesvolle concept: het Acceleratorprogramma Startup in Residence. De derde editie... Lees verder
praktijkleren
Praktijkleren is een subsdieregeling die het aanbieden van praktijkplaatsen en werkleerplaatsen in het bedrijfsleven aanspoort. De regeling  stimuleert werkgevers om leerlingen, deelnemers, studenten of werknemers die een beroepsopleiding volgen aan te nemen en te begeleiden. Op deze manier worden ze beter klaargestoomd voor de arbeidsmarkt. Op 15 september 2017 om 17:00 uur... Lees verder