subsidieregeling
Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) heeft vijf nieuwe subsidieregelingen gepubliceerd welke vallen onder het Operationeel Programma EFRO Noord- Nederland (OPNOORD). Het betreft de volgende beleidsregels: Kennisontwikkeling 2016 (KENNIS16); Proeftuinen C 2016 (PROEFTUINC16); Proeftuinen D 2016 (PROEFTUIND16); Tender Valorisatie C 2016 (VALORISATIEC16); Tender Valorisatie D 2016 (VALORISATIED16). Kennisontwikkeling 2016 De Beleidsregel OP EFRO... Lees verder
subsidieregeling
Nieuwe openstelling aangekondigd van innovatie en energie subsidieregeling Operationeel Programma EFRO West-Nederland. Met dit programma wil West-Nederland bedrijfsinvesteringen in onderzoek en ontwikkeling, de toepassingen voor hernieuwbare energiebronnen en investeringen in energie-efficiënte stimuleren. Subsidie aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 1 april 2016. Beschikbaar budget Het programma (OP-West of Kansen voor West... Lees verder
Subsidie
PENTA is gericht op het versnellen van onderzoek, ontwikkeling en innovatie van systemen en toepassingen op basis van micro- en nano-elektronica. De eerste oproep voor dit nieuwe Eureka-clusterproject tot het indienen van voorstellen is geopend. Automotive, gezondheidszorg en productie De focus van deze oproep ligt op strategische uitdagingen binnen de... Lees verder
foto2 ipad (3)
Het SIDN fonds gaat binnenkort open voor een nieuwe aanvraagronde. Het doel van het SIDN fonds is het financieel ondersteunen van veelbelovende internetprojecten. Hiermee wil dit fonds een bijdrage leveren aan het versterken van de economische en maatschappelijke waarde van het internet. Het startvermogen is ongeveer € 5 miljoen... Lees verder
capital
Bent u op zoek naar kapitaal om Security vraagstukken verder uit te werken? Om ideeën te kunnen realiseren? Kom op 3 februari naar de Acces to Capital Day for Security Businesses and Ideas in Den Haag. Op dit event worden ondernemers en investeerders bij elkaar gebracht. Financiering van innovatie Bezoek de Money... Lees verder
subsidieregelingen
Minister Kamp (Economische Zaken) heeft de Tweede Kamer per brief geïnformeerd over de Financieringsmonitor 2015-2 en de voortgang van het Aanvullend actieplan mkb-financiering. Financieringsmonitor 2015-2 De nieuwe financieringsmonitor laat zien dat de slaagkans voor het aantrekken van vreemd vermogen toeneemt: 79% van de bedrijven slaagt hier volledig in... Lees verder
ICT innovatie
het programma Interreg VB Noordzeeregio 2014-2020 (INTERVBNOO) is de tweede oproep op 18 januari 2016 geopend. Op 14 maart 2016 zal de regeling weer sluiten. Het doel van het programma is het gezamenlijk bijdragen aan sterkere, duurzamere economieën en samenlevingen in het gebied rondom de Noordzee. De aanvraagprocedure bestaat wederom uit twee... Lees verder
Innovatie
Er worden voorbereidingen getroffen om de Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Nederland (MITZUID) in 2016 open te stellen. De tekst voor de regeling is in voorbereiding. De openstellingsdata zijn al wel bekend: voor ‘Innovatieadvies’ en ‘Haalbaarheid’ van 10 mei tot en met 1 september 2016 op basis van first come first serve;... Lees verder
innovatie
voor de aangekondigde Subsidieregeling voor demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en investeringsvoorbereidingsstudies (DHI) wordt binnenkort geopend. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) meldt dat de oorspronkelijke startdatum van 15 januari 2016 niet doorgaat. De nieuwe openingsdatum wordt zo snel mogelijk bekendgemaakt. Zodra de tender open is, komt ook het aanvraagformulier beschikbaar.
eu-vlag
De Europese Commissie heeft een oproep gedaan voor het indienen van voorstellen voor kennis- en innovatiegemeenschappen (KIC’s of KIG’s). Knowledge Innovation Communities zijn publiek-private innovatiecentra die gerenommeerde instellingen voor hoger onderwijs, onderzoekscentra en bedrijven verenigen en moeten zich met een innovatieve aanpak buigen over belangrijke maatschappelijke uitdagingen zoals klimaatverandering en duurzame energie.... Lees verder