crowdfunding
DB&P op Crowdfunding Day Europe 2016 Op 25 mei is DB&P aanwezig op Crowdfunding Day Europe 2016! We zijn te vinden op de Crowdfunding Plaza en vertellen graag alles over de mogelijkheden van stapelfinanciering. Subsidies en crowdfunding, hoe zit dat? Om 11.10 behandelt onze consultant Joris van Eil een casus van MiniBrew waarin hij aangeeft hoe... Lees verder
Horizon 2020
Vanuit het Europees MKB-instrument, dat deel uitmaakt van het Horizon 2020 onderdeel Innovatie in het MKB (HORIZONIL3) zijn er weer nieuwe subsidies toegekend. Het gaat om een totaal van € 73 miljoen voor fase-2 onderzoek (O&O, demonstratie en markttoepassingen). De Europese Commissie ontving 553 voorstellen voor deze aanvraagronde. Na evaluatie werden... Lees verder
MIT subsidie
De provincie Zuid-Holland heeft nieuwe openstellingsdata, nieuwe subsidieplafonds en een nieuwe wijziging gepubliceerd voor de MIT subsidie (MKB innovatiestimulering topsectoren). Deze regeling heeft als doel het stimuleren dat MKB ondernemingen aansluiten bij innovatieactiviteiten binnen de topsectoren. Openstellingen en subsidieplafonds Aanvragen met betrekking tot innovatieadvies- en haalbaarheidsprojecten kunnen van 10 mei tot en... Lees verder
subsidie advies
Het DVI-2 werd op 31 maart 2016 gelanceerd door minister Kamp van Economische Zaken en CEO Gilibert van het Europees Investeringsfonds (EIF). Het fonds is bedoeld om snelgroeiende bedrijven betere toegang te geven tot investeringskapitaal en andere private investeerders aan te trekken. Meer budget door private partijen EZ... Lees verder
MIT subsidie
MIT subsidie aanvragen MKB ondernemingen met innovatieve projecten opgelet! Vanaf 10 mei kunnen er weer aanvragen worden ingediend voor de MIT subsidie (MKB Innovatiestimulering Topsectoren). De afhandeling van de subsidie aanvragen gebeurt op volgorde van binnenkomst, het is dus van belang vroegtijdig te starten met het voorbereiden van de aanvraag. MIT subsidie voor verschillende instrumenten... Lees verder
Interreg
De Europese subsidieregeling INTERREG heeft als doel het stimuleren van innovatieve en duurzame projecten die Europa sterker maken. Vanaf 16 mei is het indienen van projectschetsen mogelijk. Vanaf die dag krijgen indieners drie weken de tijd om hun voorstellen in te dienen. Innovatie in Europa stimuleren INTERREG VA Euregio... Lees verder
Eurostars
Er is een nieuwe openstelling gepubliceerd voor de nationale afronding van het internationale beoordelingsproces binnen de Eurostars subsidieregeling (EUROSTARSNL). R&D samenwerkingsprojecten Het internationale programma Eurostars richt zich op het ondersteunen van internationale R&D samenwerkingsprojecten door MKB ondernemingen. Twee keer per jaar worden projectvoorstellen beoordeeld op basis van technische inventiviteit en op... Lees verder
DHI-regeling
Het doel van deze subsidie regeling is het verhogen van het aantal Nederlandse ondernemingen dat succesvol internationaliseert in opkomende markten en ontwikkelingslanden. De DHI-regeling is specifiek gericht op MKB-ondernemingen. Als er sprake is van een samenwerkingsverband, dan kunnen ook grotere ondernemingen in aanmerking komen voor de subsidie. DHI aanvragen De eerste ronde... Lees verder
subsidie
De provincie Zuid-Holland is bezig met de openstelling van de Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Holland (MITZH) in 2016. Deze subsidie heeft als doel om innovatieve MKB ondernemingen beter te laten aansluiten bij innovatieactiviteiten binnen de topsectoren. De wijziging van de tekst van de regeling is in voorbereiding. Wat al... Lees verder
Op Oost
Innovatiesubsidie OpOost 2016 gepubliceerd De provincie Gelderland heeft de Beleidsregel Operationeel Programma EFRO 2014-2020 Oost-Nederland 2016 (BOPOOST16) gepubliceerd. Deze nieuwe regeling volgt de Beleidsregel Operationeel Programma EFRO 2014-2020 Oost-Nederland (BOPOOST) op die per 1 maart 2016 wordt ingetrokken. Operationeel Programma EFRO en MIT Met de beleidsregel wordt uitvoering gegeven aan het Operationeel Programma EFRO Oost-Nederland (OPOOST) en... Lees verder