RDA

Research en Development Aftrek

In 2012 heeft de Nederlandse overheid een nieuwe fiscale maatregel geïntroduceerd. De RDA (Research en Development Aftrek) is bedoeld om innovatie door het bedrijfsleven te stimuleren. Bedrijven die investeren in R&D en productontwikkeling kunnen een verhoogde fiscale aftrek (op de inkomstenbelasting of de vennootschapsbelasting) krijgen voor de directe kosten en investeringen die hieraan zijn te relateren. De voorwaarde voor RDA is het bezit van een S&O-verklaring (oftewel het ontvangen van WBSO subsidie). De aanvraag dient dan ook tegelijkertijd ingediend te worden met een aanvraag voor de WBSO.

De RDA regeling en een beschikking geven in 2014 recht op een extra aftrek op de grondslag voor de vennootschapsbelasting van 60% op de goedgekeurde uitgaven en investeringen of 60% van het forfaitaire bedrag op basis van de gerealiseerde ontwikkelingsuren indien het gemiddeld aantal ontwikkelingsuren minder dan 150 uur per maand bedraagt.

Voorbeelden van investeringen en kosten die kwalificeren zijn: de aanschaf van materialen, machines of componenten en kosten van uitbestede werkzaamheden zoals het laten bouwen van een prototype.

Bij een vennootschapsbelasting van 25% wordt een netto voordeel behaald van 15%. Indien de winst voor belasting niet voldoende is om het hele voordeel te genieten leidt het toegekende voordeel tot een groter verlies. Op deze wijze kan door verliesverrekening alsnog het volledige bedrag benut worden.

Het budget dat gereserveerd is, bedraagt in 2015 € 238 miljoen op jaarbasis.

Meer weten over de mogelijkheden van RDA? Neem direct contact op met De Breed & Partners.

Contactformulier
  1. Vul onderstaande velden in om contact met ons op te nemen.
 

cforms contact form by delicious:days